04-01-07

Wikipedia - Kees Ouwens

Eén van mijn echte goede voornemens dit jaar is af en toe wat in de NL wikipedia te kribbelen. Ik ben net als de meesten onder u een ongelooflijke kluns in dat soort zaken, mijn geheugen is een bekende nationale ramp, en van mijn neigingen tot bizarre Lacaniaanse suslappen en groteske spelfouten zal ik maar zwijgen, maar wonder o nieuwe wonder, wat blijkt: zo'n wikipedia heeft daar minder last van dan van helemaal géén bijdragen. Het verschaffen van materiaal ter correctie is belangrijker dan het verschaffen van euh, helemaal geen materiaal, enfin zoiets olympisch ofzo. Het is voor een sociaal mispunt als uw trouweloze dienaar totaal onbegrijpelijk, maar de aanwezigheid van talrijke andere mensen, het bestaan van de wiki-gemeenschap, blijkt een heilzame werking te hebben op de afloop.

 

Daar geloof ik dus niet erg in: liefste lichtbakkonijntjes, als u niet wil dat de NL Wikipedia vol baarlijke nonsens staat eind dit jaar, zal u mij af en toe moeten corrigeren én aanvullen. Ik beloof mijn, euh, wijzigingen hier telkens te afficheren zodat u terstond kan ingrijpen.

 

Voor het Ouwens-lemma maakte ik overigens dankbaar gebruik van de info van mijn uitmuntend HemelNet-collega Romenu

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_Ouwens

15:47 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-11-06

zelf zou ik breien gaan, of kantklossen, misschien, tot ik haar zag

Afdrukbare versie, geschikt voor November 2006 en hogerToen in de nacht van vrijdag op zaterdag e.k. de Here zag
dat het totale aantal doden op de weg dit weekend
het jaargemiddelde vér ten onder zou blijven, besloot Hij

dat de tijd rijp was

Voor aktie. Hij smeekte Zichzelf vergeving af, genade
maar best ook een stukje grootmachtigheid & wierp, daar
waar de mensen zuivere klaarheid & spits uit de witte leegte

De zwart uitstekende Spie der Geprononceerdheid alsmede
de schier eindeloos uitbreidbare Vlakte der Eenduidigheid
verlangden, niet dàt maar Tante Sizzle ter aarde. In & om
haar ontstonden deze tekstuele uitwassen, die zich ondanks

verwoedde Verzetspogingen van het Spattende Hoofd waarin zij
spookten, een uitweg tot U wisten te banen waarna zij op
proto-virale wijze de door u zo moeilijk t.n.v. de algehele chaos

gewonnen gemoedsrust volledig teniet te doen & u weerom
als door duizenden conflicterende emoties gevangen, in weerwil -
zoals dat dan heet - van uzelven, um zönst aan dit scherm te

kluisteren.

Introductie van Tante Sizzle

 

                                          

 

 

 

 

In heur blik is geborgen
de moordende kracht
van 't sterven zelve.

       

 

 

 

 

 

 

 

het vers kabbelt rustig verder,
tot ene Hüsgen twijfel in de
rangen zaait
& roet in het eten, met name de soep.

Haar ogen, ongelukkige, zijn immers de trekijzeren
Poorten die in hun onderling verslingerde wentelgang
Hun duister dieper bereiden dan het zwartste agaat

Dat Lucilius in zijn geschriften spreekwoordelijk maakt
van in het Niets Alreeds het (dus Gedubbelde) totale gebrek
Aan licht. Het is een tweespant die Hawking goed wetende

waarom

Niet vlug zal naderen, tenzij hij natuurlijk de hoop geheel liet varen
op verlossing in de wetenschap & zijn curieus neuzelend lijfje
met enige spoed & in volstrekte zekerheid tot anti-materie

wil bedaren. U lacht misschien maar hoor 's vriendschap

Haast iedere week zie ik enkele vermolmde soortgenoten
plotsklaps gesplitst van hun vaste vorm in doffe stromen
van de opengebroken ramen van hun kroostrijke villa's

roemloos naar die of soortgelijke gaten vloeien, zonder ooit
de twijfelachtige eer genoten te hebben hun namen bij de mijne
in het oplichtend gewemel der toonaangevende schermen

te hebben kunnen moeizaam tegen andere verzen laten
opbotsen. Boeiend maar tragisch is hun lot want hoort:
In de stilte die zich voor een paar jaren achter heur ogen

Strekt, hoort u soms nog de gehakkelde echo’s van hun weidse
verzen loeien als zovele hoornen van verloren schepen in de mist
of alsof er ons dra nog vuur op de Pentapolis zal
gesmeten

worden of, ter derde optie, alsof wij hoegenaamd nog iets te vrezen hebben

van de walmende woestenij waarin hun goddeloze razernij
ons de landen overdroeg, waarover wij wel de verantwoording
dienen op te hoesten, maar waarvan wij niet de broncode, laat

staan de vruchten kunnen dan wel mogen dragen. Maar laat ons
niet langer verwijlen in de kwetterend georganiseerde trekkingen
der opgeladen harten ter verhoging
van 't stroomloze stoten

der inkten

(de nada, Lucas), & de draad weder
opvatten waar hij als gerokken
zenuw met soepresten nog, zo onnet, foei,

dreigde een oogkas ingezogen te worden

(ach de keutels der
kraanvogels en dier, ziet
die ziekte is besmettelijk,

ik moet mij effen abstineren.)20:27 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-10-06

nog altijd hoofdpijn na kerstmis (over de kleine lettertjes van de digitale lees(?)cultuur)

ebook

De hamvraag: welke formaten worden door die Sony Reader van 350 knotsen ondersteund?
Het Antwoord (verhaspeld van de Sony connect store website) (http://ebooks.custhelp.com/cgi-bin/ebooks.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=555)

Het belangrijkste: in tegenstelling tot de vorige versie met e-ink technologie kan je er nu wel gewone tekst-bestanden op lezen, dus je hoeft je niet blauw te betalen aan e-books om er wat op te lezen. Vraag is natuurlijk wel hoe het dan zit met het gebruiksgemak van die teksten, kan je daar bv makkelijk door bladeren, of moet het daartoe in een geieigend formaat verpakt worden.

De sony metaforen en andere reclame boodschappen in belabberde vertaling:

BBeB Book (.lrf of lrx bestand/extensie)
Boeken in BBeb formaat worden verkocht in de zgn Connect store
PDF bestand (.pdf bestand) non-DRM
PDF version 1.4 kunnen geimporteerd worden
Tekst bestand (.txt bestand extension)
RTF bestand (.rtf bestand extension)

Word bestand (.doc bestand extension) evenwel met deze blabla:

"Word bestand is opened by launching Microsoft Word from CONNECT Reader, but cannot be read directly on CONNECT Reader. Word bestands can be opened only if Microsoft Word is installed on your computer. Note:Word bestands will be automatically converted into RTF bestands during transfer to Sony Reader or a memory card. Word bestands are converted into RTF bestands during transfer only if Microsoft Word is installed on your computer ."

Audio Bestanden
MP3 bestand (.mp3 bestand/extensie)
The following specifications should be met in order to import an MP3 bestand.
Bit rate: 32 to 320 kbps
Sampling frequency: 22.05, 44.1 kHz

AAC bestand (.mqv, .mp4, .m4a, .mov, or .qt bestand extension)
The following specifications should be met in order to import an AAC bestand.
Bit rate: 40 to 320 kbps
Sampling frequency: 24.0, 44.1, 48.0 kHz

Mijn ahum conclusie: 350 euro is nog steeds stukken te duur en 't werkt nog altijd maar half , maar we komen er stilaan.

Er? wel bij een leesbare digitale tekst . Wat u hier leest, leest u in weerwil van de erbarmelijke schermomstandigheid (tegen het licht in, vastgekluisterd aan uw bureau, met twee kilo hardware op uw knieën, hopende dat de zon niet te fel schijnen gaat).

Bijkomende vragen:
Kunnen deze dingen goedkoop genoeg en werkzaam geproduceerd worden? Ja, natuurlijk.
Waarom gebeurt dat niet? Vraag dat maar 's aan een uitgever ofzo. Ik ben maar het dichtertje dat hierop zit te wachten.

16:38 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-06

Marsduinen

http://www.msss.com/mars_images/moc/2006/10/10/MGS MOC Release No. MOC2-1603, 10 October 2006S2200554sub

21:17 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

de innerlijke tegenspraak

als u op dit moment een ander type toetsenbord (zoals usb-mac of sun) heeft geselecteerd, betekent dit dat de kans groot is dat uw toetsenbord niet zal wanneer u dit uitroepteken tegenkomt betekend dit dat het een actie betreft die van belang is om de. procedure met succes te doorlopen.in eenvoudige bewoordingen betekent dit dat bij het intypen van als een naam grijs wordt weergegeven (of een lichtere kleur), betekent dit dat instant messenger van deze persoon "inactief" is (waarschijnlijk omdat dein praktische termen betekent dit dat we niet ingaan op complexe en van wetenschappelijke onzekerheid doordrenkte discussie over absolute definities van in eenvoudige termen betekent dit dat wanneer er 3 generatoren nodig zijn om non-stop stroom te gezien de gemiddelde afschrijvingtermijn van vijf jaar betekent dit dat dan over een jaar of vijf alle lan’s op rugnet-ii-niveau kunnen zijn met een bovengrens van 5000,00 euro/excl btw per portefeuille, betekent dit dat de som van de ingediende projecten iets meer dan 14.000,00 euro/excl btw mag betekent dit dat het verhaal dat ik een maand geleden begon, ... betekent dit dat ik vooruit kan gaan kijken naar een vredige zomer, volgend jaar? als iemand er niet op staat betekent dit dat de waarnemer dan niet op uw post het tweede verschijnsel waarop de schrijver wijst is dit, dat in een ... de schrijver suggereert ons eerst dat we de woordgroep ‘dit dal’ niet anders kunnen voor de hemelpositie van de maan betekent dit dat hij, net als de planeten, altijd binnen een smalle strook aan de hemel blijft. voor een praktikum betekent dit dat men geacht wordt betekent dit dat alle elementen 0 moeten zijn, ofwel inf a. n. = 0 voor alle n. in het bijzonder is er voor alle n een n > n te vinden zodat |a concreet betekent dit dat het inflatiepercentage van een lidstaat niet meer dan 1.5 % hoger mag liggen dan dat van de drie lidstaten die in het voorafgaande n het voorbeeld betekent dit dat de huurprijs € 517,- blijft gedurende 2003 en dat voor vaststelling. van de huurprijs per 1 januari 2004 gerekend wordt ik denk dat dit alleen maar voor u als particuliere klant betekent dit dat u gerichter kunt zoeken naar games dan vertelt me dit dat er genoeg gamers zijn die niet alleen maar actie willen om betekent dit dat er meer pensioenen. uitgekeerd zullen worden voor u als fabrikant betekent dit dat u uw apparatuur niet meer hoeft te laten (her)keuren om deze elders in europa op de markt te brengen in de praktijk betekent dit dat u een foto zou moeten plaatsen van 1200 bij 900 pixels n de praktijk betekent dit dat publicaties van voor 1997, de brede introductie van het internet, over het algemeen probleemloos door de auteur in als er één ding goed is voor de werknemers van peoplesoft dan is dit dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. het is net de overheid die dit proces ls u de foutmelding class not registered of #8004007b tegenkomt, betekent dit dat u geen administratieve bevoegdheden heeft. u moet deze hebben wanneer je aan ziet komen dat dit niet gaat lukken, adviseren we je met klem indien de aangemelde contactgegevens wel correct zijn dan betekent dit dat iemand zich buiten uw medeweten en een correct e-mail adres, heeft aangemeld bij het wetsvoorstel van minister donner (jusititie) dat dit mogelijk maakt, ligt bij de tweede kamer. politie en justitie zouden nog meer bevoegdheden krijgen de lezing liet zien dat dit dompelpomp op dit dat camper boven truma beter de vaak onder naast scout kom je daarbij dichter bij jezelf, dan betekent dit dat meer factoren uit je horoscoop bij het nieuwe beroep betrokken worden en deze geïntegreerd worden

DIE DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT DIE DAT DIT DAT DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT DIE DAT DIT DAT DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT DIE DAT DIT DAT DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT DIT DAT
DIE DAT


evolutie volgens god, door iemand die dat weet de wetenschappelijke methode vereist dat iedereen die dat wil de hypothese de lijst met recente wijzigingen is voor iedereen zichtbaar en als je te drastische wijzigingen doorvoert is er doorgaans wel iemand die dat ziet en indien het was een student die dat zo voor mij heeft ingesteld de indruk die dat op studenten maakt, bij alle vernieuwing zijn er mensen die er verantwoordelijk gebruik van kunnen maken, en mensen die dat niet kunnen. vermijd het gebruik van meta refresh, omdat veel zoekmachines sites bestraffen die dat gebruiken er is een aardige groep mensen die dat wel serieus hoop domme reacties hier van mensen die waarschijnlijk huur subsidie of hypotheek aftrek hebben die ook wordt betaald door mensen die dat niet hebben bedrijven die dat niet door hebben, schreef ook the economist onlangs, steeds werden we geconfronteerd met de afspraken in het regeerakkoord en coalitiepartijen die dat stukje papier belangrijker vonden dan het oplossen van de niemand die dat eerste vrouwtje wel strak vind? en al die dat wel doen, ontvangen roem en eer, omdat zij het goede gedaan hebben, terwijl zij het niet konden niemand wordt namelijk ziek omdat die dat graag wil en optimist is iemand die dat hoopt. persoonlijk ben ik blij dat die dingen minder belangrijk zijn geworden misschien heb ik iets gemist, maar ik neem aan dat die naar de degene die dat meisje getekend heeft, moet dan ook een uitzonderlijk talent geweest een vrouw die je al meerdere malen erop hebt gewezen dat ze in het openbaar een hooddoek moet dragen en die dat gewoon vertikt, moet of mag ik van haar dan gaan we neerkijken op de anderen die dat niet hebben dan is onze vader de duivel nu de laatste buurtbewoners die dat nog niet doen ervan zien te laatste die dat deed blies ik naar de bahama's iemand die als kind heeft geleerd zich te hechten aan zijn verzorgers heeft meer vertrouwen in zichzelf en anderen dan iemand die dat niet heeft geleerd ouders die dat nodig hebben, dienen van de overheid een bijdrage te krijgen in de overblijfkosten van hun kinderen was even bang dat je de muziek van je harde schijf te mikken je zou ze de kost moeten geven die dat geintje uithalen dat is joyce die dat moet doen ik denk dat ze binnenkort word ontslagen door eric de abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten er zijn namelijk veel bureaus die dat probleem niet hebben en zijn


öderhet is vandaag helaas
nog effen wachten op


het bal der opgeknoopte
personages

00:15 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-10-06

ne schone caspeau

voor een bloedzuigend moederneukend gemis


|
|
|||


zo u de lijnen volgt met dit vingertje
zo u in gedachten bijna

dit vingertje voelt
die de wang raakt
naast het
vallende haar

zo wrang
rolt schijnbaar

wat u in lijnen volgen kan bijna
met dit vingertje
zo in gedachten
verglijdt
zij mij in de tijd die er ons

gegeven is,

& hoewel haar schoonheid niet platoons gevangen is
& er in uw lijden enkel stilstand is,
maakt dit bijna zijn van haar zo dicht bij mij
van niets te worden ieder-
een alleen
maar

pisnijdig en/of misselijk
omdat het van een oude film
de minst virale code is

& ik van haar elk teken mis.

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}
{{{{{{{{{{

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

23:30 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-06

 

Philip Stephens in de Financial Times 6/10/20:

Save for the flat-earthers in George W. Bush's White House and their friends in the Exxon Mobil oil corporation, the science of the greenhouse effect is incontrovertible. The facts are spelt out in Al Gore's film, An Inconvenient Truth. I can claim no special knowledge as to whether Mr Gore intends to run again for the Democratic nomination for the US presidency.But it hard to imagine a more compelling manifesto.

We do not have to take Mr Gore's word. Only the other day, the scientists at America's National Aeronautics and Space Administration reported that the world's temperature is now reaching a level not seen in thousands of years. The Arctic ice cap is disappearing, all sorts of animal and insect species are migrating towards the poles. As the earth warms and snow and ice melt, darker surfaces absorb more sunlight - a process, known as positive feedback, which promotes still further warming.

The temperature rises seen in the past three decades, the Nasa study says, mean that the planet is now passing through the warmest period in the current interglacial period, which has lasted something like 12,000 years. Today's temperatures are only about 1 degree celsius lower than the maximum seen for a million years.

The increase during the past 30 years is also strikingly close to the predictions made by the scientists who first modelled the effect of greenhouse gases during the 1980s. To continue to deny the link between global warming and carbon emissions is akin to arguing that we have still to prove conclusively that smoking tobacco causes cancer.

The effects - rising sea levels, unpredictable and violent weather patterns, increasing desertification - are equally visible and predictable. If there is an outstanding scientific question, it is just how close are we to the tipping point when the damage to the planet becomes irreversible?

The politicians' response has been to fiddle as the planet begins to burn. Most display the timidity that comes with a failure to understand that climate change is more than just another policy headache. The rest are fearful of spelling out the consequences to voters. The best to be said of the Kyoto protocol is that the acceleration of global warming would have been still faster had it not been signed. Thus far negotiations about a successor agreement have scarcely been more encouraging.

14:31 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende