25-09-05

Peristaltisch

photo by Karin ROSENTHAL
Karin Rosenthal : "Santorini" 1981

 

PERISTALTISCH


Uit '101 eigentijdse aanroepingen van de Muze',
evenzoveel 'eroretoriën' : podium-klare erotisch-retorische windsels
rond het ei in uw brein.

Blaas mij het rag, Vernuftige, & de nevel,
draai de stof van je listen bol in mij, om
& om je vinger die zich in mij vormt &
dans mij, als ik snak & grimmig naar je hak,
je fraaiste zijden weetjes voor, lucht je
hartje & je jurk van glim gedroomde draden
op & op tot op je buikhuid halogene spotjes
schijnen, hebberig licht dat moet verdwijnen
met het aardse briesje dat ik tollend
in je zwarte plooien warmer maak:

drijf je hand dan diep in mij,
schep & schrijf mij
brandend uit : zo kis ik al
op steen & roest ik het
in vlek & vloeken uit.

Gedragen in de omgang als een heer
is dichterschap ook telkens weer
dit hoedje af,
dit nu nooit meer.

22:39 Gepost door dv | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werk van Morton Feldman op UBUweb

Afbeelding: partituur van 'The King of Denmark'

8 live opnamen van orchestraal werk van Morton Feldman te beluisteren via de propvolle schatkamers van UBUWEB

Het kleinood Madame Press Died Last Week at Ninety!
It's quite short!
01:27 Gepost door dv | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-09-05

KOOP (AV REMIX)


//KO!OP

     

//SFE 2005/4 Gebruiksaanwijzing voor Belgische Lichamen #2

//---------> avREMIX

Proef{

als (niet jij & dit ){

Oostende (anno 2000){

                                    er waait
zout aan & roest uit de bunkers. Zon
splijt het plein, James trekt de lijn, er
wordt al flink doorgestapt. Een stoet
weldoeners zwengelt in steeds scherpere
hoek de kerkklokken aan. Torpedo’s bonzen
dreigend tegen de stalen verankering,
de dag wordt gewogen, een veertje
maakt het verschil. Het jongetje
met kniebroek in de glazen kooi
stelt zich op om een gestolen Munch
te vertolken, het gejammer versterkt
zienderogen, de laatste hond slaat
kermend met de staart tussen de benen
de lange weg landinwaarts in. Moeders
passen tevergeefs hun krijsende baby's
een maxi-cosy aan & uit talloze miljoenen
slaagt Hans, een enkeling, er nog in de stroom
van verderf zaaiende Podcasts der Ongestelde
Lichamen
het zwijgen op te leggen door
met een pin van tombac langzaam het éne
wakke punt in het voorhoofd te bereiken waar
ooit de stilte zich bevond. Hij staat & staart
als stille getuige, de gedoodverfde tovenaar,
de stroom der vluchtenden aan, elke beweging
resulteert weliswaar in ogenblikkelijke hersendood,
maar hém koos de Vorst, hij was het Kwalijke waard.


Hans beweegt.

Een lage zwarte wolk condenseert boven
van angst vertrokken gezichten, een zeemeeuw
treft (plukt, roostert, kwakt uit de lucht)
de eerste hemelvonk & weldra gaat het helse
geknetter door merg en been, alle geleidende
metalen worden verbonden in netwerken van vervaarlijk
uitslaande bliksemschichten, de stad wordt poëtisch,

poëtisch, poëtisch, poëtisch & botweg

met elektriciteit omschreven want het betoog
heeft een pointe: in het casino fronst een wenkbrauw,
zegt "Rien" & ziet Louis de croupier "ne va plus"
hoe het balletje van de roulette (nu je dit leest)
met een snelheid die van het licht benaderend
uit de draaikom wordt geslingerd, knets het raam uit,
krak rukt de hand af van de rillende, druipende
baadster genaamd Karin Verjongt- dochter van
Karel en Wilhelmina Verjongt, 18 & hoogblond,
blauwe ogen & bij gebrek aan beter oergezond -
die met een blik van hebjemenou de groeiende
rode vlek in haar gele handboek bekijkt. Het balletje

raast, het balletje suist, het balletje is

zoals de tijd is & zó & zó &

werkt zich nog moeiteloos door een gehavend exemplaar
Oeuvres Complètes de Stephane Mallarmée, Texte établi
et annoté par Henri Mondor et G. Jean-Aubry

op de buik van een slapende musicoloog genaamd Bertje,
de bekende bespreker van Brahms, Boulez & Bartok,
alvorens af te schampen op de schilden van drie perfect gealigneerde
krabben en zich daardoor vertikaal de grond
in te boren, op & neerwaarts door de aardkorst
naar het aardse centrum, waar een algehele meltdown der materie
nu wel onafwendbaar wordt. Op, o op, de tijd is op &
elke plaats vervaagt, verkrampt, verwaait, ontploft.

//Tijd O tijd: wat is het fijn om dagelijks
//daarvan het middelpunt te zijn. Mijn trein

//...

//...

                Gespikkelde scharrels overspoelen
het plein, kletsen zwoel op de ramen,
rijgen fietsers & voetgangers, spatten
als inkt op de krijsbus, op de crashende
auto’s, de tram derailleert, een hamburgertent
implodeert met geweld. Achter
gecertificeerde barricaden inspecteert
een ober het werken der koeling, wrijft
de gemoedsrust indachtig het bloed
op de glazen tot een fijne, rozige waas,
dipt een slurf in de bak aan je sokkel
& sproeit naarstig de tafels. Rokjes
benen ondertussen klanten uit, een
warrige blouse kwakt handenvol merg
in de pot, stapelt plukken haar, roert
de brokken om. Een oudere vrouw
weent voor het eerst in jaren, zet zich
snikkend op de stoeprand. Nergens
is een mens meer reptiel dan eenzaam
in zee, trappelend met slechts het hoofd
boven water boven water
. Enkele tellen verder
hoeft niemand nog te wachten. Slim
van je, om je in dat beeld te verschansen.
Natuurlijk, het was al verkondigd, je zag
het geschreven, zo je las wat er stond :
koop, kom erin nu het kan, ga naar

}

 

anders {

Oostende (vijf jaar later, de tijd is){

vertrokken in de kustlijn, heeft zich
in de mist net boven het wiebelende
zeewater een lus gedraaid, nestelt

zich genoegzaam in de blik
van een meisje dat likt
in de stroom aan haar ijsje, de stroom{

is verbonden, bestaat uit de toevloed
van dagjesmensen, weekendgasten,
de uitvloei van vakantie op de dijk
in beletterde dagen, betegelde uren,
besproken seconden, maar kijk hoe de tijd

 

kijkt met het meisje: niet naar de stroom,
niet naar het ijsje, niet naar de tijd
die vertrekt in de kustlijn, zich uit de mist
een weg baant, de bots met het balletje
zon net kan ontwijken, kijk hoe de tijd

}

}

zwemt met het meisje dat likt in de stroom,
droomt van de tijd op een ferry naar Dover,
vaart met een meeuw die zich te ver als een vlieger
te pletter aan verte wil snoepen, het wit
wil vergeten,

)

Wat wil vergeten? //geen touw meer aan vast te knopen.

} Vang!


(Brieslucht, stuifnat, priemzon, plakduin: wie
o wie zet er eentje, zet er
éénmaal, tweemaal, fier
op herhaling als eerste

een voetje over? ) {

zwijg & teken hier

}

 

 

//Haar jurk waait haar kuiten aan, onder
//de tenen van één voet trekt de golf
//én het zand én het gilletje dubbel
//zo hard als de zee met de zee

//toen het kwam, nu

//mee.

 

 

 

 

 

   
 
     

22:15 Gepost door dv | Permalink | Commentaren (85) |  Facebook |

AGENDA

U wordt verzocht aanwezig te zijn in het belang der verdere culturele ontwikkeling
op de eerste OPENBARE REPETITIE
van
PEETERS HOLVOET-HANSSEN
'WOORDENWALS'

 
Datum: Donderdag 29 september 2005
plaats: Erfgoedhuis Den Wolsack (onder het Boekentoilet), Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen
Deuren:20u03
Aanvang: 20u33
Bijdrage in de kosten: 3,33 euro (gelieve gepast te betalen)

1. Elvis Peeters en Peter Holvoet-Hanssen jutten hun werk naar boven.
2. Anderhalf uur proza en verzen zoals u ze nooit zelf kunt lezen.
3. Er ontstaat geen marsmaat maar een meeslepende woordenwals.
 
(De voorstelling wordt op 't einde openbaar verkocht --- wie zal de tweede Openbare Repetitie tot zich nemen?)

info over de schrijver / HH-dichter: www.elvispeeters.be, www.kapersnest.be
noodinfo: 0479 41 65 06 (Zoutkrabber Expedities)

09:39 Gepost door dv | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-09-05

11 manieren om Heraclitus te lezen, 2005 rewrite/3

dv
11 manieren om Heraclitus te lezen # 3
Diels-Kranz 22B60, 22B32

 

60/32

Een trede lager is het beeld,
versluierd in de geur
van zachte zeep en lijf,

het glijden over het chroom
van de leuning, de opwaarts
zwevend neergelaten
slanke hand

een oogwenk hangende,
verscherpt door een plotse inval
van licht op de leuning
van het soort
dat zich niet noemen laat
of van de god de naam wil dragen,

stokt & dreigt dan
je in je val, het in je haast
ternauwernood de neus aantippen
van de treden die je liever
overslaat, te vellen,
je als een kattejong ter dood
op de blauw gevlamde steen
te laten smakken

van de inkomhal,
waar het zich balde
& wonderlijk tot de woorden
ontplooide :

de weg omhoog, omlaag,
is één & dezelfde

 

©dv 2000 -2005, niet gewijzigd - Free Art License

ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή.

NL Mansfeld De weg op en neer is een en dezelfde  
NL Verhoeven De weg naar boven en naar beneden is één en dezelfde
English Fairbanks Upward, downward, the way is one and the same.
English Burnet The way (ὁδὸς) up (ἄνω) and the way down (κάτω) is one (μία) and the same (ὡυτή).
Français Un (μία) même (ὡυτή) chemin (ὁδὸς) en haut (ἄνω), en bas (κάτω).

ἓν τὸ σοφὸν μοῦνον λέγ­εσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνομα.

NL Mansfeld Het ene wijze, dat geheel alleen staat, is niet bereid en toch ook weer wel bereid in de naam Zeus tot uitdrukking te worden gebracht.
NL Verhoeven Eén is het wijze: het wil en wil niet met de naam Zeus genoemd worden.
English Fairbanks Wisdom is one thing: [to understand the intelligence by which all things are steered through all things]; it is willing and it is unwilling to be called by the name Zeus.
English Burnet Wisdom (τὸ σοφὸν) is one (ἓν) only (μοῦνον). It is willing (ἐθέλει) and unwilling (οὐκ ἐθέλει ) to be called (λέγ­εσθαι) by the name (ὄνομα) of Zeus (Ζηνὸς).
Français

Le sage est un, seulement. Il ne veut pas et veut être appelé du nom de Zeus. (Burnet, traduit par Reymond)

Une sagesse unique veut être appelée du nom de Zeus, qui ne le veut pas. (Léon Robin)

 

12:19 Gepost door dv | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-09-05

Nieuwsbrief Druksel

Er staat een ingepikte versie van de Nieuwsbrief van Uitgeverij Druksel in een portaaltje van de Kathedraal, ik gebruik/misbruik het lovenswaardige werk van Johan Velter hier schaamteloos om een overzichtje van uitgeverijen/publicaties te krijgen waarvan de Kathedraal-Moeder niet dadelijk begint te fulmineren over 'nutteloze commersie', 'shampoo-auteurs' en 'would-be schrijffabrieken'.


Mijn zus, Herlinda Vekemans, is ondertussen merkbaar aanwezig op de Contrabas en is, - het weze gezegd en ter plaatse vastgesteld - ter vergroting van onze familie-eer, ongemeen goe bezig. Weldra komt 'Versneden' uit bij het Poeziecentrum, haar debuutbundel. Het is niet iedereen gegeven om met dergelijke kwaliteit te debuteren.

00:11 Gepost door dv | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

06-09-05

Baksteen ligt zwaar op de maag te K-L

Waar denk je zoal aan als je toevallig nu keihard bezig bent je nieuwe woonst klaar te stomen?

George Bush doesn't like Black People?

22:49 Gepost door dv | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |