24-05-06

steekspel

*STEEKPROEF: ANALOOG/ALLEGORISCH

 

In het NKdeE Lexicon staan kinderschoenen. Versleten. De in het nauw gedreven held. Koop een schilderij. De Cathedral DIR. De held ternauwernood ontsnapt aan. Hieronder en onderaan de meeste bestanden. De Webstrijd. Het overzicht van mogelijke bewegingsrichtingen van de Kathedraal. Het onzekerheidsprincipe. De niet-winkel van dit w(eb)oord want het einde. De gevleugelde held. Het net vergruist deze materie in extensu.

Een maalsteen maalt de hoofden der wachters in kantelen. De held bouwt een harp. Protestgeruis alsof er nog een zee was. Repelen is het scheiden van de zaaddozen van het vlasstro, waarbij als nevenproduct het bladkaf wordt gewonnen. De held in zak en as.

De heldin bemerkt de held. De heldin bedwingt zich denkende. Het onmiddellijk dorschen op veld- of zaadkleeden is eene wijs van inoogsten, waardoor men niet alles van de zaadteelt trekt, wat er van te wachten is. De heldin houdt zich in. Voor welke Theremin is dit schouderblad een vleugelslag? Een naderend lichaam, een lichaam neerzijgend. Waar staan de antennes?
De Cathedral DIR. Hannah Immaculata. Het zachtjes klotsen van viagramails in de boxen. Op dezelfde wijze. Het proces analyseren. Naar analogie. De verkwikte held. Corresponderen met emissie, verstrooing en absorptie.

Opruiingsgedrag bij zaagbekken, cfr, de ontologie van de contractie bij Giordano Bruno. De eendachtige watervogel Mergus L. (Duikergans, roséwaard, pinduiker, schrikvogel, pijlstaart, weeuwtje).
De vogel zoekt. De vogel zoekt vis. De vis schuilt. Hoe schuilt de vis? De vis schuilt in gedragspatronen. De vis maakt schools schuilplaatsen aan. De bek van de zaagbek schiet in het water. Niets vangt de bek. De vis gedraagt zich.

De zaagbek steekt de bek diep in de bodem. Modder vertroebelt het water. De vogel doorbreekt niet de stroomwijze van de rivier. De vogel doorbreekt plaatsen in de rivier. Op plaatsen waar geen vissen zijn. De plaatsen zijn gedragspatronen. De held bouwt een harp. Een harp voor het vangen van lichamen. Het glimmende voorhoofd van de held.

Eerst zal je schrikken. Dan moet je je schikken. Een schuim van protest. Tegenwoordig wordt de allegorie vooral gebruikt in openbare gebouwen. De harp bestaat uit vier stokken die elkaar achteraan kruisen, maar vooraan zich van elkaar verwijderend als antennes een immense richting pogen te bestrijken. Het glimmende voorhoofd van de befaamde fysicus als hij de stokjes naar de camera richt.

Wedergeboorte is een zegsel van lage, ondiepe golven. Hierna ain't no ait. De nittitellies verdringing zich in de wiebeldende pixels. Ze dansen de ifwa, ze zingen de fatwa, ze schrijven de wiki, ze spannen de zaag. De harp is een zaag. Men kan ze, overeenkomstig eene met der daad wezentlijke eigenaardigheid, verdeelen in span-zagen [...] en in zagen zonder spanning.

Amputatie van het staartbeen. Een vloedgolf venijn. Amputatie van betekenis. De naam Franquin. Dit schuimbad zijn.

 

02:54 Gepost door dv | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.