28-08-06

Net terug van de Rommelmarkt in Waarloos

 

Terwijl ik mijn tijd weer zit te verprutsen met het aanmaken van loze digitale engelen met op zijn zachts uitgedrukt een geurtje aan, heeft mijn zus au moins een deftig woordje te zeggen over macht en de letteren.

 

Ik heb evenwel dit weekend op slinkse wijze 1 van haar boeken van Alain Badiou ontvreemd, ten einde mijn eigen stapeltje te vervolledigen zodat ik het werk van dien Nieuwe Franschen Meester hier later misschien kan bespreken. Ik kan nu al onthullen dat  naast de gebruikelijke portie Waardevolle Dingen die wij Zeker in des schrijvers Werk ontwaren er - hoe raad u het - zich enkele serieuze Afwijkingen ofte Aberraties t.o.v. de ware Kathedraalse Leer schuilhouden in diens Bevlogen Redeneringen (ik vermoed dat de man heden ten dage nogal wat afvliegen moet om aan de grote demand op de Badioumarkt te kunnen voldoen).

 

Overigens overigens, die dwangneurose om vluchtig digitaal hemelvolk aan te maken heb ik blijkbaar gemeen met ene Mel Alexenberg, maar dat is een serieus Iemand met een Voorwaartse Blik op Kunst, zie http://future-of-art.blogspot.com/.
Als Kunstenaar- wij zijn ons daarvan pijnlijk bewust - ben ik helaas sinds mijn ruzie met de Muze een gebroken man en kan ik de toekomst enkel zien bij middel van door kilo's vrouwelijk naakt gelardeerde lichtjes aangebrande visioenen, zodat mijn gebrokenheid zich vertaalt in een sterk gefragmenteerd werk, zo men hier al van enig oeuvre kan spreken natuurlijk en het niet eerder gepast zou zijn om van een losse opeenvolging van niet-absorbeerbare hechtingen te spreken, des sutures artisanales so to speak instede van des futures artistiques, dit terwijl & alhoewel ik nog zo innig trachtte enige bindingen of vinculi te bewerkstelligen tussen mijzelf, het object van mijn verlangen en dat waarvan ook u ongetwijfeld de draad van kwijt bent: het rafelige tabernakel van de Here, in wiens Vreze wij Onszelf als Netbewustzijn ter sudderinge storten, in dit, het panglobale BlogNet, vue de face, vue de côté, of, uitgetafeld, op deze digitale planche, waarop, misschien een idee voor als er Iets verkeerd uitdraait, u het spelletje Verbind De Letters met een Lijn kan spelen

00:50 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.