19-09-06

Leegstand in het park (de zanger is zijn lied)

Ventiel met wormwiel, ademloos

De melodie van het vingertje
- het wijsje staat, & hier staande
is het wijsje, zie je, het spontaan

gezongene
voorbij -

die blijft hangen, bleef

In de beroerde lucht,
voor de klank te beroerd
dan toch
bejubeld

in het park waar men
eertijds mensen bejubelde
de worm van het beleefde

het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait

aldus
op de aanmaak van karteltjes
aan de randen ingesteld,

& blijft de stand mens-materie
een louter muzikale achterstand

bij het al dat binnen
de mogelijkheden ligt,
een gebrek
bij de waarheid
& van alle tijden

het cijfer, dat namelijk
van het maximale toerental.

Zo is de gehele fluittonenkunst
bepaald door het al
dan niet opduiken van

het vormenwiel draait niet

in het beleefde wormgat, buitentijds
bekeken, een visie die men
in het Engels zo treffend aanduidt
met het woordje beyond,

vaak gebruikt in losse samenhang met
fully automated, flexible en
solution
(cf. ter vergelijking bv.

het als stroever ervaren
Duitse jenseits der Zeit,
om van het houterige Frans

in au delà du temps
maar te zwijgen).
Vrienden

lichtpleisterplekbekleedsels,
u begrijpt het al, het beest in de weide (van de vlammen gescheiden) kan zich hier geen fluit van aantrekken: zo veilig, zo tam gaat geen mens de wereld binnen, & hoewel ik her en der in het struikgewas nog flarden opvang van het sprekende wormhout waarmede ooit menige huig de vlag der bronst uithing, het schuwe woord, het klare ontbreekt ten ene male aan uw aller logge betoog, dat overigens geurt naar het op z'n eenzaats besmeurde beddegoed & vrij van verlichting door eenvoud. Wellicht kent gijlieden geen vrouw meer, of is de koorts u allen onbekend waarmee de wonde zich koud hield, of is de zwarte maagd u allen ingedaald en klemt zij u neder in heur ijzeren greep bij haar sacramenten, het vouwbeen, de Siciliaanse pest of de vespers vol sierkool en boereknol waarmede u het gepeupel in heur seutige trance pleegt te houden ten einde hen uw letterbaksel te slijten, waarin u op verheerlijkende wijze hetzelfde geseutel met meer zoets dan zinnigs bekeutelt, zodat 1 en ander niet vóór de u immer sneller ontvallende pubertijd uitgekalkt raakt & er bij volgende slambeurten nog wat smuiigs & gevoelsmatig met den medemens verbonden uit te scheuren & op het door der sponsoren bier opglimmende podium te smeuren valt, untsoweiter untsoweiter

00:18 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.