23-09-06

Die worm van het beleefde ontkent alles

Ventiel met wormwiel, ademloos

I

De melodie van het vingertje

- het wijsje
staat hier
& hier staande
is het wijsje
voorbij -

die blijft hangen, bleef
in de beroerde lucht,
van klank ontdaan
als klank getekend
staan

in het park waar men
eertijds ook mensen
bejubelde (vormen voltrok,
gebaren bevestigde, zeeën
bezwoer) netjes binnen

de worm van het beleefde.

II

het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait

(aldus is de zangknaap
op de aanmaak van karteltjes
aan de rand van het bestaande

ingesteld)

& ook al blijft de stand mens-materie
een louter muzikale achterstand

bij het al dat binnen
de mogelijkheden ligt,

een gebrek

vergeleken bij het volle
van de waarheid

een gebrek

& van alle tijden
het meedogeloze cijfer

het ontbreken,
het beruchte verschroeiende,
het maximale toerental
benaderende het - o
the scorching.

III

Zo is de gehele fluittonenkunst
niet minder bepaald door het al
dan niet opduiken van

het vormenwiel draait niet

in dat beleefde wormgat, buitentijds
bekeken, een visie

die zich als het ware
in het bekijken voltrekt ,

terwijl de klank zich
daarvan hoegenaamd
geen fluit aanttrekt

& zich tot ver
buiten het gat
door minder éénkennige

wezens ter eigen
welklank verder
laat nawijzen.

(Het soort buitenissigheden,
met andere woorden,
die correlaties onderkennen
tussen soort-ontbindende
gebeurtenissen. )

21:07 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.