01-10-06

Tijd (ruimte)

- Vraag: Waarom is het vatten van het begrip ruimtetijd (in tegenstelling tot de ruimte afzonderlijk van tijd gedachte dimensie) relatief, bij wijze van spreken, voor Jan Modaal, op het eerste zicht, ruwweg genomen, (etc) untsoweiter voor het digitale schrijven belangrijker dan voor het op papier bewerkstelligde en getoonde schrijven?

- Antwoord: omdat het digitale schrijven altijd weer tot stand moet komen, het bestaat wel in bestanden, maar zonder lopende programma's op werkende computers met flikkerende schermen is er niks, noppes, nada. We komen bij het lezen van een scherm ahw onmiddelijk en banaal (zo banaal dat iedereen het vergeet) altijd weer tot de vaststelling dat ruimte=tijd, wat je ziet heeft tijd nodig. Een groot deel van wat ik meestal nogal schamper de huidige Stand van Zaken noem is er op gericht om die evidentie te verdoezelen, te ontkennen, weg te moffelen. Waarom? omdat Velen er belang bij hebben dat het getoonde de illusie wekt dat het tijdloos is, proper en onvergankelijk. Die Velen, liefste wegklikkertjes, dat bent u natuurlijk, (ik ook overigens, het is u hierbij voor 1 keer metaforisch toegestaan het schermpersonage dv te vereenzelvigen met het fysieke burgertje dirk van kessel-lo, nee: te laat 't is gedaan!).

- Vraag: Waarin onderscheidt zich dus voornamelijk het digitale schrijven van het materieel inscriberende schrijven? (het traditionele schrijven zo u wil

- Antwoorden: in de vereiste creatie van een lopende tijd, een verschuifbare plaats op de plaats van het scherm, waarin het programma kan werken en waarin de tekst tot stand kan komen. Die plaats wordt wel 's een virtuele ruimte genoemd maar die term "virtueel" is in de jaren '90 tezeer uitgehold om nog iets te betekenen, je kan dat woord enkel nog begrijpen in Deleuziaanse zin, zoals Gilles Deleuze de term gebruikte, maar dat is voor de meesten onder ons te moeilijk, daar heb je niet veel aan in practische situaties zoals die waarin ik u veronderstel (excuus als dat aanmatigend overkomt, ik merk gewoon niet veel 'digitaal bewustzijn' bij mijn medeburgers, collega schrijvers) waarin het erop aankomt om te "leren" digitaal schrijven, om met de echtheid en de karakteristieken van die zgn. virtuele ruimte om te gaan. Het feit dat veel "dichters" zich hoegenaamd niet storen aan het enorm normatieve en beperkende karakter van het WWW nu, de 2.0 versie met blogs en aggregators en flickr en Google Earth en watalniet er qua Semantic Web voor hip en wow doorgaat, integendeel ze staan in rijen aan te schuiven om alsjeblief ook dichtertje onder de dichtertjes te zijn, onder de D van Dichtkunst gelinkt te worden, geblogrolled, "iemand" te zijn in het Categorieke Nu van het Scherm.

Euh, die Dichters, waren dat ook niet de mensen die de vinger op de wonde konden leggen, die iets te vertellen hadden over de Gang van Zaken vanuit een perspectief dat de Meesten niet was weggelegd. Ach nee, sorry, hoe dom van mij, een Dichter is natuurlijk een conformistisch mannelijk zwijn dat op overtuigend vomiterende wijze zijn liefde komt betuigen voor de Zeug die wij zijn. Zolang je maar een poetica hebt die voorschrijft of je nu wel dan niet moet rijmen en hoeveel lettergrepen er op zo'n schermpie van blogspot.com passen dan zit het snor, enige reflectie over het medium bederft alleen maar de pret voor de lezer die we nu, nu dat we toch allemaal mekaars godsvrezende verzen kunnen lezen en van alle vrienden en vriendinnekes de uniforme resource locators naast de onze zetten opdat de Zaak der Dichters blijve Bolle. In Bollende Dichterszaken is het Zaak om een Conforme Bolvorm aan te nemen. Punt.

En de bulk van het gedrukte Machtige Canon? Wel zij gaan nu heel binnenkort 's allemaal ne keer 'iets doen' met internet zie, als ge nog efkes kunt wachten tot de papieren voor de subsidies in orde zijn, tenminste. Want waar er tekstkapitaal is, moet er eerst wat overheidsgeld rollen, om de harde plekskens wat mossig en nat te maken, zodat de witte stroom erdoor kan komen natuurlijk. We hebben het hier wel over Creatieve Producenten met een zorgvuldig Opgebouwd BV en BN gehalte, daar zijn Tijd en Middelen in geinvesteerd, dat moet nog een paar jaar renderen hoor! Je gaat al dat TekstKapitaal toch niet Zomaar op een godbewarehetze Blog gooien zeker? Heeft uw moeder u geen eerbied voor Werk en Verdienste bijgebracht? Ach nee, ge zijt weer zo'n would be terroristje van amada ofzo zeker. Meneer, er wordt hier pas geschreven als wij het zeggen, zonder ons Gedesignde Kaft staat u hoegenaamd Nergens in uwen Bloten te Flikkeren.

23:17 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.