24-10-06

wat nu gezongen

Aan Milton

Een kathedraal met pijlers van bazalt
Waar nacht en dag de zee in druischt en dreunt,
Melodisch murmelt of beängstend kreunt,
Of zwaar en klaar gelijk de donder schalt,

Waar 't zonlicht somber, schoon veelkleurig, valt
Op 't zwart gesteente, waar 't gewelf op leunt:
Zuil tegen zuil, half zwevend, half gesteund,
In staatge rij of knoestig saamgebald,

Zoodat de gansche onpeilbre grot gelijkt
Een reuzenorgel, waar de zang der zee
Door myriaden pijpen eeuwig ruischt;

Zoo is uw lied, dat voor geen tijd bezwijkt,
Milton: een vreemd paleis vol eindloos wee,
Waar de oceaan in steent en galmt en suist.

Alexander Gutteling (1884-1910)
op de Coster lijst vandaag,

Het Project Laurens Jz Coster is zoals u weet een belangenloos vrijwilligersproject (merci Raymond en uw medewerkers).

Als er iemand van overheidswege wenst geldelijke steun te verlenen aan projecten die de Nederlandstalige literatuur ten goede komen, zou men er misschien beter aan doen bepaalde statuten te updaten aan de gewijzigde situatie die we kennen sinds het WWW de penetratie heeft die het nu heeft.

Dingen als Coster, Rottend Staal en De Contrabas in Nederland, Parlando en Poëzierapport in Vlaanderen, Meander in beide regio's, doen m.i. op feitelijke wijze méér voor de verspreiding en de uitstraling van de Letteren in ons taalgebied dan menig in beperkte oplage verschijnend maar wel goedlachs gesubsidieerd tijdschrift samen.
Als men wil beletten dat dit soort dingen roemloos sterft of gaandeweg in de gladde molens van de platte commercie terechtkomen, zal men toch effie uit z'n holletje moeten kruipen. Bij Rottend Staal hangen de over-alls nu al een tijdje aan de kapstok, velen van de Anderen hoor ik ook regelmatig al piepen, steunen, kreunen en met een bitter trekje om de mond leeg maar dapper lachen. Nog effie en heel dit Lost is van de schermen henen.

Het is in dezen niet aan de orde dat er ergens dient beknibbeld om dit mogelijk te maken, dat er m.a.w. een verschuiving van beschikbare gelden dient plaats te vinden. Mensen die dat denken of die hier aan kampvorming wensen te doen, het internetkliekje tegen het tijdschriften- en boekenCanon, hebben waarschijnlijk eerder last van groep- en warme broekjesgebrek dan dat zij van enig inzicht in de Huidige Situatie getuigen. Het gaat er gewoon om dat het bestaan en de noodzaak van een literair-culturele virtuele infrastructuur dient erkend te worden naast die in de 'papieren' wereld, dat het moet kunnen dat je als (feitelijke, eenmans-, tweevrouws- paardekoppen-) organisatie ervoor kiest om de beschikbare middelen (meestal is dat gewoon tijd, maar die is daarom niet gratis) inzet op het digitale vlak, omdat je daar méér waar voor je geld (tijd) krijgt. Dat is een te respecteren keuze die je maakt, dat doet niks af aan het andere.

Verder zijn de budgetten in dezen van die orde dat gezien de publiekelijke en historisch-culturele weerklank van deze dingen, beide regeringen moeiteloos iets extra's zouden mogen voorzien, hier bij ons zou dat allicht makkelijker liggen maar hierboven zou het ook een kniesoor zijn die untsoweiter.

En dan dat met een weids gebaar van ziet hoe actueel wij zijn het dichtend gepeupel pogen te paaien met Onmiddelijke Poen Per Vers, euh, wat moeten we daar eigenlijk van vinden? Nee Lira, zo spant men hier in het digitale veld geen lier, dat zint ons uberhaubt niet dat u op dergelijke wijze een ons genegen redactie betutteld.

Neen, nogmaals, Anders dus, graag, en sneller, meer, hoger en beter. U gaat ons toch niet dwingen om al die brave redacties door de Noordelijken van Korea te laten financieren, wel? De tijd vraagt bij dezen dat u in haar staat, wéét wat een timestamp is en niet een jaartje achterna de meningen bij elkaar hinkt.

En als je dan toch bezig bent, o Bert, (ik richt mij hier bewust niet tot het bovenmoerdijkse gezag, stel dat ik daar weer iets beledig, zeg, ons Freia mag dat, da's een schoon kind, maar ik? ) doe dan meteen wat aan de uiterst scheefgegroeide verkluistering van de steun voor Nieuwe Media projecten aan dat van de film en video branche. Die Nieuwe Media heeft (jaja het is een term) niet noodzakelijkerwijze een crew en een budget van Hollywood in Gent nodig, laat staan Cambodja, daar kan men interessant en actueel, maatschappelijk uiterst relevant zelfs bezig zijn met behulp van helemaal anders georganiseerde subsidiëring.

Ach nee, hoor ik een koor naar behoren gedempt al schreeuwen, dan moeten we vergaderen, en o Here, het Beleid zowaar Herzien? Wat gaat de Bank daar wel niet van zeggen!

Ach ja, dat moet dan maar 's, niet?

14:25 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.