18-12-06

Oude Russen vangt men met spiralen

Netwerkconnectie tube nieuwe Netwerkconnectie wees sprekend uw Moedere;
Tube tubeer:

Het gedicht werd ons neergekwakt in klanken, opdat een onweer uit de hemelen losbarsten kan. De druppels klank verhouden zich tot hun klankcontainers als de befaamde Constante Vrouw uit een kantersteense vertelling zich verhouden kan.

Tot heer Euler, dan, vraagt ons de kijklichtluisteraar Lezer nieuwe lezer? Neen, antwoorden ons de klanken & het kader schuifelt voet: niet gehuwd is zij met Heer Euler, noch bekend in het gemene rond. De kantersteense vertelling is opgetrokken uit woorden, als een gebouw uit bouwelementen. Deze elementen worden afgescheiden door minuscuul ongedierte, van verschillende omvang en geaardheid. Een metavertelling of autonoom bestroomlijnde voeding, terdege geventileerd en van driewegsschakelaars voorzien zal

  • op specifieke wijze,
  • volgens eigen godhebberigheid en
  • statutair naar eigen verdienste genetwerkt

de vertelling in goede banen lijnen. Stippel dit. Het bevoelhoornige, slijmgeharnaste leedpotige uitslaan van de decibelaire lyriek evenwel is van een gans andere orde. Sta mij toe dit te verduitsen. Untsoweiter. Eén ieder is vrijheid van winkelkassa verleend. De hemel speekselt zich ( eng.: feel ) een fluim van de eerste orde: zwemt zij de klank in der afzonderlijke gedichten, toch is zij ontologisch-prioritair eerst aan het issen. Zo ook Nicole Fopman: ze lijkt op een beeldhouwwerk dat is opgetrokken uit rotsblokken van verschillende kleur en soort, het lichaam een wit-mager gesteente, de borstomtrek en paginering blauw en de ogen reddeloos opaal tot ronduit zwart. Een vertelling door uilen gekoekoekt, vol fladder en tetter waarop de hand echter manhaftig in loze witglans uitschuift. Metavertellingen zijn de transformatoren van een slapper net, waar de stroomsterkte-netafmeting verhoudingseigenwaarde aantoonbaar een fractie bedraagt van die der dichtkwaksels. Bij wijze van rotsblok gebruike de bevolièrde kwinkeleer dan ook geen verhalen, laat staan woorden, maar het gezegde dat finaal van de eerste orde is.

 

Verklarende Noten:

kantersteense vertelling: In de Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer heb je The man of Law's Tale over de Standvastigheid van ene Constance. De Canterbury Tales is een beroemd voorbeeld van de raamvertelling waarbij verschillende verhalen samengebracht en gehouden worden door een omkaderende vertelling.

Euler: "Read Euler, read Euler, he is a master for us all", enfin, dat is tenminste wat Laplace beweerde over Leonard Euler

decibelaire: een naar het pleonastische neigend neologisme van decibel+ het franse air, lucht

zich ( eng.: feel ) : Ik denk op de Contrabas-website las ik onlangs dat het dichterlijke (& overdadig, disons Faveresk) gebruik van het reflexieve 'zich' in de Engelse taal zijn pendant heeft met een overkill aan 'feel'. Maar in welk artikel was dat ook alweer? Ach, het is allemaal zo vreselijk teveel, niet?

Een vertelling door uilen gekoekoekt, vol fladder en tetter : Een allusie op een citaat uit Macbeth van Shakespeare (het leven als 'A tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing') Da's zowat het enige citaat dat ik letterlijk kan onthouden, de rest van wat ik lees of las desintegreerd stante pede tot dit soort monstreus gewauwel, een 'iets' dat je bij gebrek aan beter maar dv-drab dient te noemen, i suppose. De vogels, overigens, figureren hier voorbereidend op de eerste zang van Chlebnikov's Zangezi.

20:47 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.