28-12-06

Heisenbergsla (IdGkMut #4)

HeisenbergSla_sm

17:15 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

DecemberdagenDecemberdagen

Florentina ("Flor") Hennes - De Roeck, Vertelster van de Knoop, indachtig.


Tussen bleke huizenmuren
klapt de dag zich open even,
roert met haar verdonkerd kleuren
het grijze staan, dat af wil druipen
.

't Is alweer donker dan voor vele uren.
12:33 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-12-06

vertwaalfde zesde zang (matrasveren)Ik vlucht uw fijnst vertakte reiken krimpende in.
Het dons in zal ik vallen van de eindeloze velden
der golvende trilharen, zo dat onder mijn luttele gewicht
nauwelijks zich buigen zullen de microvilli, zo
dat mij opstulpen moeiteloos de pseudopoden
& ik in het onooglijke vervlinder, pluripatisch
het klemmende bereik der vorkende kennis
uitfladder, mij vrij van zin in de schemerzone
tussen woord en stof verhul. Niet langer
zult gij mij noemende berichten kunnen, niet langer
zal mijn naam uw roepen richting geven.
Ik vlucht uw fijnst vertakte reiken krimpende uit.


Tot u mij zwelgt zal ik uw lichaam penetreren.
Geen centrifuge zal mij dan nog deren.

Geen 5 miljoen omwentelingen per seconde
Zullen dan volstaan om mij nog van uw hart
Te scheiden. In deze nietigheid zal ik

Oneindig lang & pluriform in u bestaan.
Geen memoreren zal substantie in mij vinden.
Geen distinctie zal een meternaald doen uitslaan.
Geen kleur heb ik, geen ruimte nog zal ik beslaan.

Mijn woord zal in uw aders hydrofobisch kolken.
U kan uzelf niet zonder mij nog situeren.
Tot ik u ben zal ik uw lichaam penetreren
.


Waar gij dwalende uzelven zoekt zult gij mij vinden.
Op markten waar gij stof aan stof houdt met een onverschil
Van kleur & weving, in gaanderijen die gij hopeloos
Om duiding kretend hijgende doorjaagd zonder doel,
Op schermen die u leiden van uw onrust naar de onrust
om uw dood, bij het naken daarvan in uw laatste woord
wanneer de zin zich scheiden zal van klank en letters
wanneer het pure rede lijken aanvang neemt & schijn
zich in de verste melodiën gaat verschuilen voor het kwijnt
& smelt wat u van mij verwijderd houdt, wanneer
de muur waarop gij uzelf & mij tot manend woord verschrijft,
Wanneer gij lezende uzelven schrijft, zult gij mij vinden.21:23 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dáár zagen we weerom als gek claxoneren

1 plasmalemma matras

01:30 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

dienzelfden wit-glanzenden mercedes die net nog triomfantelijk

lipiden

01:22 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-12-06

wegschoot van de kop van de file

 

 

Het Pad van de Wenende Nacht 15 / vlak 6

 


IzeGANz:  

Ik vlucht uw fijnst vertakte  reiken krimpend in.
Het dons in zal  ik vallen van eindeloze velden
golvende trilharen, zo

dat onder het luttele gewicht
van hoe ik mij hierin vernanometerend oefen
nauwelijks buigen de microvilli, zo

dat mij opstulpen moeiteloos
de pseudopoden
& ik in het onooglijke vervlinder, pluripatisch
de klemmende wetten der gevorkte kennis
uitfladder & mij in de a die ik fluister van de adhesie
die mij aan een  plasmalemma  hecht,  in wat slechts
ik nog uiten kan van hoe geen raster dit vermag te fnuiken, mij
daar voor uw volle woord onnavolgbaar verhul. Niet
langer dan zult gij roepende mij noemen kunnen, niet
langer zal mijn naam uw roepen valideren.
Ik vlucht uw fijnst vertakte reiken krimpend uit.

 

 

 


[Ondertussen in Rusthuis De Vooruit]

Alleen  overtuigend mijn liefste ben ik hier niet , zegt er
één & dit huis waar het lege gejammer van afdruipt haast,
ruist met velourse doeken voor befakkelde spelonken
waarin de geesten rondwaren van oeroude goden.

Waar ter instructie van het algemeen nut
stortbeton
instorten wil de instructeur van het algemeen nut, dit
evenwel louter in opdracht van de directeur van het
uitvoerend comitee van het  Derde Decreet van

Algemeen nut. Het Niets, ocharme, niet. Wat niet
het Niets?  Stro
Niet het niets op de plafondbalken
van uw TuinTerras tuinterras
van de firma TuinTerras®.


Zwijgt  Jef, ge zijt een zeveraar en een dronkaard.
En gij Marie gij zijt een oude, droge pruim met groene & purperen korsten op.

Je moet er maar ’s op letten, oppert  een ander,
als je begint af te tellen kom je elke keer weer uit
bij het enige al dat ons eeuwig openstaat, de deur

is altijd de deur met de vergulde klink naar de deur
die in aanlokkelijk rood  significant zwart postgleuft
naar de simplexe deur genummerd  nul. O, ach zo,
valt een derde de zucht van kengetal  4 bij, de hogere
 reeks in het vlak pensioengerechtigheid. Dan is het


gedurende
langere
tijd

stil.  Alleen, zegt er één,  ben ik hier overtuigend
niet,  mijn liefste &

 

 

IzeGANz:

Tot u mij zwelgt zal ik uw lichaam  penetreren.
Geen centrifuge zal mij dan  nog deren.

Geen 5 miljoen omwentelingen per seconde
Zullen dan  volstaan om mij nog van uw hart
Te scheiden. In deze nietigheid zal ik

Oneindig lang & pluriform in u bestaan.
Geen memoreren zal substantie in mij vinden.
Geen distinctie zal een meternaald doen uitslaan.
Geen kleur heb ik, geen ruimte nog zal ik beslaan.

Mijn woord zal in uw aders hydrofobisch kolken.
Tot ik u ben zal ik uw lichaam  penetreren.

 
Het pad van de wenende nacht

(Afdrukbaar bestand, sofar)

16: http://vilt.skynetblogs.be/post/4000208/vlucht-in-overeen...
17: http://vilt.skynetblogs.be/post/3997260/in-vanum-laborave...
18: http://vilt.skynetblogs.be/post/3994475/nare-mostrum-en-a...
19: http://vilt.skynetblogs.be/post/3988503/het-groffe-spieke...
20: http://vilt.skynetblogs.be/post/3984572/meer-pladijs-visv...
extro 1: http://vilt.skynetblogs.be/post/3981937/het--pad-van-de-w...
extro 2: http://vilt.skynetblogs.be/post/3981567/oude-russen-vangt...

 

 

 

 

25-12-06

IdGkMut #2

De Snelbelg Wet

10:26 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende