12-02-07

terwijl het hier gonst van verwoed blokkende dichters

cath_container550


 • houden van
 • mogen
 • iem. gaarne mogen
 • iem.gaarne mogen lijden
 • iem. mogen lijden
 • iem. genegen zijn
 • het wel met iem. menen
 • voor iem. (iets) veel voelen
 • zich met iem. eigen maken
 • zich attacheren aan
 • iem. en amitié nemen
 • iem. de broederhand reiken
 • zich verbroederen
 • fraterniseren
 • in betrekking staan tot
 • op goede voet staan met
 • zich bevriend maken met
 • iem. te vriend houden
 • met iem. goede vrienden zijn
 • met iem. maat zijn, goede maatjes zijn
 • aangeleund zijn met
 • het is krul-an met die twee
 • op elkaar passen gelijk twee halve kazen
 • allen zijn mij even na
 • gek met iem. zijn
 • groot met elkaar zijn
 • zich met elkaar verdragen
 • met elkander overweg kunnen
 • met elk. zijn in één jaar
  • beminnen
  • minnen
  • liefhebben
  • lieven
  • liefde voor iem. opvatten
  • tot zijn oude (eerste) liefde terugkeren
  • iem. (iets) lief hebben (krijgen)
  • de harteklop krijgen
  • ergens aan hechten
  • hart hebben voor
 • aankleven
 • iem. aanhangen
 • veel overhebben voor
 • zin hebben in
 • genie in iem. hebben/krijgen
 • zijn boontje op iem. te week leggen
 • zijn hart hangen aan
 • aan iets gehecht zijn
 • gecharmeerd zijn op
 • het (erg) beethebben
 • een aanval wagen op iemands hart
 • geporteerd zijn voor
 • gesteld zijn op
 • iemands liefde winnen
 • iemands hart stelen
 • zijn hart ergens aan verpand hebben
 • zijn hart kwijt zijn
 • iem. een plaatsje in zijn hart geven
 • smoorlijk verliefd zijn
 • één hart en één ziel zijn
 • lieve kinderen hebben
 • iem. achternalopen
 • zeer gelieerd zijn met
 • met iem. te diep door zee gaan
  • aaneensluiten
  • binden
  • branden (blaken) van liefde
  • de liefde straalt hem de broekspijpen uit
  • dwepen met
  • dol zijn op
  • dol met iem. zijn
  • gek op iem. zijn
  • mat met (op) iem. zijn
  • vergekken op iem.
  • gepikt zijn (geprikt)
  • dodelijk zijn naar elkander
  • iem./iets liefhebben als de appel zijner ogen
  • iem. van liefde kunnen opeten
  • niet van iem. af te scheuren (af te slaan, af te krijgen)
  • iem. aanbidden
  • afgoderen met iem.
  • iem. tot zijn afgod maken
  • zijn hart staat in lichte laaie ( in brand)
  • het is (dik) aan ussen hen
  • ...14:29 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.