06-05-07

Heel erg pro een gram of twee, ma


14


[ uit de schier vergeten zangen van herr Izegang]

Broncode (bij ontstentenis van het Onbereikbaar
geArchiveerde maar zelf gereverse-engineered...):

 • Trip rondeTrip nieuwe trip
 • Ruimte ruimte nieuwe dradenRuimte
 • Iets nieuwe telling
 • Ruimte heb vele draden. Hoeveel? Bah, een stuk of wat,
  • Iets tussen 1000 en 16000. // systeem doet er een gooi naar
 • Ruimte oscilleer Iets plus of min 32.
 • Indien accident, beweeg
  • tot de Tranen de ruimte instuiken.
   • Explodeer.
 • Anders doe gerust verder


--------------------------------------------


Driewerf de muren beefden van het rijk R.
Aanvang dra was het te regenen. Muis stil,
kat krabde niet, of daarin het woord

niets. De grond wou in
de arme hond. Aan

ving het. Drups druppelde eerst
de eerste druppel druppelde over
de tweede de derde vijverachtig in

& bij de duizenden bakten zij
de hemelsluizen uit vervloeiend
vlijtig de pijpen steelsverwijzend.

Geheel zondeloze zondvloed sprak men
verbaasd eerst nog & schools daarna in
vreze echter van de nieuwe goden het
slijk aan van de menselijke dijkbreuken.

In zodanige nattigheid gelijk éénmalig
ongeveer ontliepen de zanger Izegang
als woorden de tranen ener hemelwang:

In deze rijmdwang genesteld
afhangende het zinvolle
als de frèle draadlijntjes

uwer schoudervleugels ontzeiden u naakt naast
uzelven als was alles geheel lichamelijk het je
van hèt qua dát de berichtgeving. Ik even

onwel verslikte mij een diaspora
het zij (1,2,...n) waaraan wij onze
namen konden haken, vergeten

vervolgens als het zij zie, het zij za,
het zij zo vertongkrulde mij
de erostrapserige vertreding

maar in het leven eerst ter einde
dient met het leven wijselijk uit
te bouwen tot het afslaat in het

niet? Beluisteren wij in deze
minintiem verweven publiekelijkheid
daartoe het KrimGotische.


22:50 Gepost door dv in 010.0 zoals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.