29-05-07

N*** het Systeem, maar N*** Ordentelijk

Binnen nu wel heel erg afzienbare tijd staat het tellertje hier, behoudens calamiteiten of gebeurlijk tellergepruts van de HemelNetGoden, op 100.000.

Dat is l***, ik ben mijn lezers erg dankbaar voor hun interesse, maar bij dat soort cijfers is natuurlijk de grootste omzichtigheid geboden. Een beetje een doorgedreven onderzoek, en dan 's niet door een commerciële organisatie die haar resultaten vooral wil verkopen, zou waarschijnlijk aantonen dat het verband tussen wat er hier inhoudelijk 'gepost' wordt en het aantal 'bezoekers' (wat voor benamingen zijn dat eigenlijk, die slaan dus nérgens op), dat die relatie een curve vertoont met een initiële piek, daar waar deze 'blog' haar niche in het netwerk heeft gevonden, en vervolgens een verzwakkende, afplattende daling, waar wel het aantal 'bezoekers' steeg, maar daarvoor wellicht niet het aantal effectieve lezers.

Soit, dat zijn dingen die het gezond verstand mij zeggen, dat zou dus 's effectief wetenschappelijk moeten worden vastgesteld, maar dat heeft misschien ook weer weinig zin, want tegen de tijd dat zo'n wetenschappelijk onderzoek voltooid is, is het 'bloglandschap' ofte de 'blogosfeer' weer zodanig veranderd dat de resultaten weinig zullen te bieden hebben voor de dan actuele situatie.

Overigens is het dan nog de vraag waar we nog een niet-commerciële organisatie gaan vinden die zo'n onderzoek zou willen doen zonder eerst haar resultaten verkocht te hebben. Moeten dat bv universiteiten zijn die nog niet hun bibliotheken aan Google verkocht hebben? Kom, kom, kinders dit soort gezwam zou ons te ver voeren en onze feed is al zo lang.

De ultieme vraag die je je hierbij kan stellen is in welke mate je hier nog kan spreken van een 'versnelling' in de opinievorming, want wat geldt voor zoiets marginaal als de poetico-literaire afval, geldt natuurlijk in dezelfde mate voor de andere informatie-garbage die er wordt geproduceerd. ( Noot : Men onthoude dat in de Kathedraalse Leer, een Ladder met diverse Sporten, het produceren van Afval een positief te duiden verkwisting van energieën is).

Het is immers zo dat opinininininie's (sorry, die ridders van Monty Python zijn weer bezig), het meest vluchtig en dus relatief in snellere ontwikkeling zijn als ze zich 'onderhuids' en 'onuitgesproken' in de dagelijkse orde van de dag, euh, de orde van de dag uitmaken. Het geheel van Web 2.0 zou dus in die zin, in tegenstelling tot vele naieve verwachtingen en intuitieve 'gedachten'( "Gij zult niet dachten, gij zult denken", zoals de Kathedraal-Moeder ons niet nalaat quasi dagelijks toe te blaffen), wel 's verantwoordelijk kunnen zijn voor een algehele stremming ofte stagnatie van het humane gedachtengoed ( = soort ondergoed van ruwe weving met veel witte pluiskensachtige dingen in), een door de enkel op spartaans-paranoïde wijze nog van het reële te onderscheiden Molog van de Globale Commercie (MGC) autopoëtisch in het leven geroepen correctiemechanisme dat de Duivelse Rit van het Mensdoem naar Heur Eigen Ondergang wil versnellen zodat de Molog zich tenvolle in een eeuwigdurend spelletje Solitair met GoôOogle kan verdiepen, iets waarbij deze vooralsnog op licht irriterende wijze door nen hoop embetanterikken zoals die van Avaaz hieronder, wordt gehinderd.

Wanneer toch zullen wij ons bewust worden van onze totale overbodigheid op deze planeet, hoe lang nog untsoweiter. Het zijn overigens allemaal smeerlappen, die van Carthago.

Enfin, om één en ander duidelijk te maken, over die cijfers dus, gaan we de volgende twee weken hier 's totaal niks 'posten', nada, nul de botten. U kan ondertussen dat tellertje verder in de gaten houden en uw conclusies trekken, Daarna gaan we weer gewoon voort met de Orde van de Dag.

Mag ik u ondertussen beleefd vragen 1 van onderstaande slogans te verspreiden via uw eigenste blog, MySpace of UwWhatever? Zet de slogan bij voorkeur rechts bovenaan uw 'post' in h2, default font, zodat het er overal hetzelfde uitziet.

  • Leve de Orde van de Dag!

  • N*** het Archief!

  • Het Rijk van het Eeuwig Actuele is Onder Ons!

  • Lezen is voor Pussies!

De negativisten onder u, de weigerachtigen, zij die sukkelachtig dachten dat er hier nog
iets te redden valt, kunnen bv de petitie op avaaz.org tekenen.
Dat helpt ook, dat we al die emails al netjes verzameld hebben voor wanneer we
binnenkort mogen gaan knallen in dienst van hjet Hoger Belang., njet waar?

Dear climate-supporter,

It's time.

Sent this by a friend? Save the climate before it's too late! Join over 165,000 people -
Sign the global petition NOW
In just 10 days the leaders of the G8 and the five other most polluting countries in the world meet in Germany. These 13 men and women will decide the fate of the world's climate. The stakes couldn't be higher.

100,000 of us fought to put the climate crisis at the top of their agenda -- and we won. We learned global public opinion has power. Now we need an outcry like never before for the summit to produce not just hot air, but real action. If each of us gets just 4 other friends to sign our call, we can deliver the largest climate petition in history on June 6th. So please, forward this email now to anyone who could help -- they can sign at the link below:

http://www.avaaz.org/en/climate_g8/

With hope,

Ben, Galit, Ricken, Graziela, Iain, Paul, Hannah and all at Avaaz

PS: Between them, the G8+5 countries at this summit produce over 70% of global warming emissions. For more background, click here to read Avaaz's climate change blog.

In welke competitie spelen die eigenlijk, de Dear Climates? Soit.

11:10 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

26-05-07

39ste Kes else Fe sten in parkje Heuveof

ksslfeest1

ksllffest2

kesselfeest3

13:47 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-05-07

 De tijdpuist in bad ga springt ze.
In bad ga ik nu.(sjonge het is nu echt w

09:29 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-05-07

de belgen en hun modernisme

brunfaut
tweede elegie voor Maxime Brunfaut bij onze vrienden-grapisten

19:29 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

oei de bel gaat al van het etenhttp://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/h/hossu.htmbleur

18:22 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

jaja, maar eerst onze Pol nog wat werk geven

de betekenis bekent

Zo wij vergeefs in al
het onze het vergeefse
aanroepen, zo vegen
wij ons de antwoorden
zonder vragen weer
de stoep op.

"ik was van dichters-
huizen het verlangen
& van misdadigers
de daverende daad."

Mijn toewijding
is u genoegzaam
bekend, minder
geweten is misschien
het aanhoudend knagen
van de wijze raad
onderaan ons kippenhok. Ja,
vertelde ik, zo
bekende ooit het gruis
ener oorverdovende
schoonheid zich
aan haar ondergang.

Het dient niet al te weten
waar het komen gaat, daar
is immers niets meer dan.

"ik teken u de dagen in"

Rivieren zonder kreeft
zijn als kringen waar
geen oog in leeft. Hooft,
Revius, & Huygens

dat waren nog 's tijden.
Nu zakt mijn rijk al in,
bij sporen van de minste
min.

00:20 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-05-07

De perfecte vrouw vermindert uw buikomtrek

MU

Hier, daar
in die eendere oorden
vervat in het nieten van touw

b.v. aan kartonnen naamkaartjes

waarop vervolgens in wonderbaarlijke kribbels
uw naam hangt te bengelen, in de duidelijkheid
van het absoluut unieke,- onleesbaar hier dus,

daar

waar de onoptelbare bewegingen
binnen het tellen de uitkomst
herhalen zoals zij onmogelijk

zijn kan in de tijd, & dus
onophoudelijk zo de tijd

insuizen;

waar de eendere woorden &
ik u gedurende honderduizenden &
myriaden aeonen voorbijstromen,

u niet raken met het niets
dat wij verhalen op het niets
dat u ons tonen wil;

waar wij ons aldus voortdurend
uitputten in het alomheersende
uitdrukken
van het onvervangbare

dat in het vervangbare onvatbaar
te zweven hangt
, opdat iets
zou worden vervangen;
[...]


niet,

door niemand van het cijfer
ontdaan, vergeten,

waar het bengelen zal,
in eendere oorden, daar
bij het touw gevat, niet

daar, hier.

19:53 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |