17-06-07

Het poer ten tweede male geworpen (Ester 9,24)

Over M.O.S.S.E.L

M.O.S.S.E.L is een beperkt proefproject in het kader van de Neue Kathedrale des erotischen Elends dat wil onderzoeken of en hoe het mogelijk is om via zgn microfunding projecten van cultureel-creatieve aard mede te ondersteunen. De bestaande infrastructuur van het internet maakt het theoretisch mogelijk om via een al dan niet gedeeld systeem van microbetalingen creatief actieve individuen rechtstreeks te laten verlonen voor geleverde prestaties door de gebruikers van hun diensten of producten. Zulk een autonoom georganiseerde verloning zou, evenzeer erg theoretisch, misschien een welkome aanvulling kunnen betekenen voor het van overheidswege georganiseerde subsidiegebeuren (de centen, zij vallen, de centen, zij vallen niet). Het ligt niet in onze bedoeling over dát subsidiegebeuren iets zinnigs te zeggen,laat staan te besluiten, het gaat ons om eerder om een onversaagd, ja welhaast heroisch aftasten van een voor ieder - enfin, dat denk ik toch- duister rijk van potentialiteiten.

Het doel is natuurlijk om elke verder speculatie hieromtrent naar de geschiedenisboeken te verwijzen en de Definitieve Waarheid in een opgeturfd Rapport op elk Bureau van Enige Betekenis op deze aardkloot te laten neerpletsen, binnen een weekje of drie, maar anderszijds zouden we het ook al leuk vinden als we een algemene indruk konden krijgen van de mogelijkheden, de gevaren, de valkuilen en de blinkende horizonten van dat Ene, het Onverdeelde Succes.

...zo gaat het nog wel effen door, hier, bij de mosselboer

23:16 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.