06-10-06

eerst oep oe eigen EIGENFACE leren toekken

Enigszins gerelateerd aan het ondernemend-artistieke reizen naar het visueel onbestemde van Robert Pepperell hieronder is het gebruik van het zgn. eigenface algoritme bij gezichtsherkenningsprogramma's.

Eigenfaces zijn een set van gestandaardiseerde gezichtsingrediënten gegenereerd op basis van statistische gegevens die het mogelijk maken om elk gezicht te definIëren in termen van zoveel procent van dit en zoveel van dat en zoveel van die eigenface.
U raadde het al: dat 'eigen' is geen Nederlands maar Duits, het betekent dus wel hetzelfde, maar de heren Hibert of Helmholtz waren ons Nederlandstaligen vóór om het woordje 'eigen' op mathematische wijze te gebruiken voor 'karakteristiek' en beide heren waren vaneigens dus erg karakteristiek, euh, nogal Duits. Soit.

In de aanloop naar de verkiezingen, leest dus heden altegader eerst dit hier en dan het artikel Eigenwaarde (wiskundig) in wikipedia NL, maar ook, want dat belooft grappig te worden, mijn eigenste gefezel hieronder.

De uitleg hierover in de bestanden van de Engelstalige wikipedia klinken misschien ingewikkeld, de ideeën die eraan ten grondslag liggen zijn vrij simpel.

Het doordeweekse HOE MAAK IK EEN EIGENFACE-recept gaat alsvolgt (zie hier voor een voorbeeld-toepassing in Matlab, een veel gebruikte programmatie-omgeving voor mathematici):

1. Pak een verzameling van heel veel foto's van gezichten genomen met ongeveer dezelfde belichting. Bedoeld wordt hier echt wel 'héél veel', met 'veel' of 'tamelijk veel' komt u (tamelijk) nergens

2. resample al die prentjes naar 1 afmeting (bv. X=150 op Y=200 pixels ) zodanig dat de ogen op ong dezelfde plaats staan en de neus recht naar beneden (of scheef als het een scheve neus is)

3.meet de waarden van de pixels op elke plaats en stop die in een database, je bekomt dan een vectorruimte [XY]

4. buk u effie voor laag overvliegende statistici (het schuim op hun lippen neemt meestal de vorm aan van 'covariantie matrices', 'hoofdcomponentenanalysen' of 'meer-dimensionale vectorruimtes' maar is verder geheel ongevaarlijk) want hieruit moeten de eigenvectoren ge-extraheerd worden. Vermits die vectoren ook binnen dezelfde pixeldimensies vallen, kan je die ook gaan voorstellen als prentjes met grijswaarden. Ziehier enkele van die grijzige eigenfaces:

Voorbeelden van Eigenfaces

Geef toe dat dit mensen zijn om mottig van te worden.

12:31 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Wie is het?

wie_is_het

12:09 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-10-06

Sheila Murphy

> On Oct 4, 2006, at 2:02 AM, Sheila Murphy wrote:

>> all
>> the little
>> offices alight with

>> interrupted darkness once
>> and once
>> and


 

>> sheila e. murphy

10:33 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-10-06

beeldwarmertje

bloemlezing

21:18 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

zij ook die om Daedalus het gieren niet laten kunnen

Bericht van de gevleugelde bevolking

 

The-Seminary

 

 

Wij uw steden ingelokt wij die wij
de spotziekte grijnst voor dauwdag
de pneumatische handplet niet
het ons meer dit grut dit oordoffe

drilboring ten asfalt, de flatlands
duwing steekt in staalvat brak water
de mouw die ons kleft omvouwt, om-
bid mistroost rijzend zonzakt in laatste

boomzangen leegvreet de kijknuniet mode
een stijgzwerm die in is, mei is, lichtlentielen
galvanizerende kauwt hoe de damp onze lusten
ontketent het betekenisloze kermen op tombac

als de sperlip lachende kweekpatrijs om het lusje
o mens zo speekselt g*d kom toch hier dan kus *k  je.

 

 

 

20:50 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 0110 |  Facebook |

02-10-06

Tenzij u zelf dichter bent, is dit

venus_staphilocoque

22:11 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

niks om van wakker te liggen

Wit Vlees Wit
Back Face Blue

Project Demarcation Lines

Daar waar in de schemata van Philippe Bootz “technical co-authors” staat vermeld, dient ook de machine zelf, het als algoritmen genererend netwerk fungerend digitale kluwen, zoals aangedreven door de automatismen van het invulbare kapitaal (het Kapitaal met Hiaat)te worden aangeduid. Aldus is heden geen enkel schrijven nog vrij te denken van het paradigma van het programmeerbare. Het is evenwel een illusie te denken dat hierin nog een nu-moment kan worden gegenereerd, de schrijfact gebeurt niet meer, ze is een Oude Schone die zichzelf recupereerd terwijl ze zich uitspreekt.

Elk schrijven richt zich naar de grond waarin het moet en kan gebeuren, het stelt er zich haaks op uit noodzaak, de inscriptie gebeurt heden in een zee van kapitale infecties, woedende koortsen, de schrijfgrond, de fond is binnen een etmaal zelf totaal opgelost en kan derhalve ook niet meer als drager dienen. Wat er nog op papier wordt gedrukt is een manifeste leugen, het beweert een product te zijn, maar het is niet eens afval, het is enkel een uitdraai van een zichzelf ont-waardend voorwendsel tot prijsetiket.

Om uit deze geinfecteerde, infectueuze impasse te ontsnappen is het zaak om niet het waarneembare transitteken na te streven (Bootz’s Transitoire observable) maar om het ritme zelf aanschouwelijk te maken. De Avatar is dat wat door de Golf bewogen wordt, de Golf bepaalt op elk ogenblik hoe de Avatar zich voordoet. Het bekende kan aldus een negatieve imprint van het gewenste worden, en vervolgens makkelijk herkenbaar.

Een opvallend gevolg van deze stellingname is dat het tijdsverloop klaarblijkelijk verstoord wordt weergegeven binnen de schriftuur. Het nu dat onmiddellijk waarneembaar is, is immers maar het topje van de ijsberg, dat wat ervan de in wezen tijdloze creatie uitsteekt boven de spiegel van het zichtbare, de verglijdende zee van het illusoire zijn.
De golven verplaatsen niet de watermassa, de watermassa is voor de golven het medium. Simpel gezegd: het heeft wat in voor er van zo’n creatie uberhaupt iets te zien is.

22:07 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |