21-07-06

 17:56 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 17:50 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 16:47 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dat wij het getroffen hebben

Mystieke Lering, te lezen bij aanhoudende hitte

De in de Zee Verzonken Traan, zo vaak als ik maar wil.

God’s Loon, Zijn  Kaskrediet, Zijn Flexibiliteit.
De Fietspaden van de Heer.
De Heer met Wapperende Borsten.
De Heer met Internet Security Extension Package release 2.1

Ziet u, het woord is des duivels, het woord is de rivier  & de rivier droogt uit, de rivier verdort, in de uitgedroogde bedding van de rivier lezen wij nu het Ooit Omstroomde Woord (het OOW omvatte de volheid van het Geheel). O eens! Neem uw tekstenboek op pagina 667.

“Zo plots overvalt ons de herinnering dat  er de mannen een straaltje voorvocht ontsnapt, zo onverwacht dat de tepels der vrouwen zich rechten, de honden de zon zelve aanblaffen en de kinderen met nog mindere aanleiding dan gewoonlijk ongevraagd in tranen uitbarsten. Blaast de bazuin (iets met ringtones? nvdr) bij nieuwe maan, daar het  dan blazuinblaastijd is. Zendt de nodige waarschuwingen uit: de boze slang met extensie “.jvhw” is de sterkste en kan de wereld veel kwaad bezorgen. Sluit  tijdig de schermen af. Eet niet teveel choco. Vrienden, laat ons o laat ons.”

Laat ons de woorden woorden zijn en in de woorden binnenkijken. Wat zien wij? Wij zien niet de letters, wij ontwaren niet de vormen van letters. Wij zien het niets in beweging. Het niets, daar niezen wij van. Het niets, dat vrezen wij.  Met dit niets kan onze ademhaling het niet vinden, het kittelt ons tot de irritatie een vluchtweg zoekt uit onze vege lijven, tot de ergernis zich in onze slijmen nestelt en onze slijmen zich met immense  propulsje uit de gaten van onze lijven storten. Ach, vrienden ach, zo het aldus de muren en het plafond opklettert, waar is ons de redding gewezen? Neem uw tekstenboek op pagina 667.

“In bijzonderheid bij aanhoudend  hoge temperaturen voelen wij hoe de lucht op stroperige wijze ons elke vastomlijnde begrenzing ontzegt. De lucht klotst onze wangen, onze schouders, onze borsten en onze teelballen aan. Onze lijven houden niet op zich in de lucht vérder te zetten, het is om koppijn van te krijgen. Vrienden, laat het, laat.”

Laat ons de verkoelingen van de zuivere contemplatie opzoeken.

Laat ons ernaar streven in onze vlottende schrifturen het niets-zijn te benaderen. Onbezoldigd zien wij ons in grotere getale op de netvliezen gespiegeld dan het winstgevende zijn van de wereld, een zijn dat zich tot het echte zijn verhoudt zoals een ikea meubel tot een meubel van authentieke schrijnwerkersmakelij. Zo eenvoudig is het, maar aangezien het zo eenvoudig is, en elk eenvoudig ding ingewikkeld is in zijn eenvoud, zullen we het benoemen en we noemen het de Zich Voortslingerende Brede Breuk.

De Zich Voortslingerende Brede Breuk trekt een grillige Lijn in de ons toegezegde ruimte. Uit de Lijn stulpt het withete magma van onze Daden zoals die zich voordoen.
Zijn wij Niets? Ja wij zijn Niets.
Wij zijn het witte Magma van onze Daden zoals die zich Voordoen.

In de Brede Breuk verschijnt tevens het Wezen in al zijn stralenpracht. Het Wezen is ons benevolent, wij mogen in het Wezen onze vierkantjes trekken. Het Wezen is ons goedgezind, het is anderen ten ene male ontzegd in het Wezen hun blaasbelletjes te blazen. Neem uw tekstboek op pagina 667.

Het Wezen staat ons bij aanhoudend hoge temperaturen ook toe achter haar Schermen in de Schaduwrijke Steeg het klotsende kabbelen van de Tourcommentatoren te aanhoren via Openstaande Ramen, waaruit het naar Spic ’n Span geurt. Daartoe dienen wij echter eerst gedurende enige tijd ons de oren te sluiten voor Haar oorverdovend gekrijs dat klinkt ‘alsof het van  eenen reuzengrooten Voogel was’.

Vrienden, voorwaar, wij treffen het.

dv 21/07/2006 14:55

14:57 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-07-06

IHSMDZVZ


22:22 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gij zult uw titels verzorgen

Infernaal imbroglio, te lezen bij aanhoudende hitte.

Ik Weet Wat U Sist Deze Zomer*

Zoals u zich als van de eigen kromming de uitstulping, als
bij uitspraak het gezegde verwerpende & van de woorden
weerspannig onlos, als node eraan geklonken,
met weerzin éénzelfde gelijkmatigheid veruitwendigt

van de reeds voltooide phrase
& u zich daarvan gretig als slotsom
de initiële drijfkracht verschaft,

zo murw ik het de diepten uit,
zo bind ik schicht aan donderslag,
zo koppel ik de unisone galm van de aanslag
aan de schijnbare scheiding der stemmen,
die van een fugatisch verloop tot een rafelige
verstrengeling, een plenzende afloop
van knevels de aanvang beknotten, tot garen verworden,
tot schaduw verduren.

Zo las ik, mij het aangezicht van de oplichtende
wildgroei afwendend met afschuw,
als inleg na inleg de vermeende scherven
in het vermeende oorspronkelijk verband
vóór er van enige vermeende breuk sprake was, &
in het volle kluwen der seriële litaniën
waarmede deze tijd zich voor mij uitslingert
& achter mij het oog induikt, dat gat
van het zelfeigen klagen aan deze klacht,
woest uithalende, een beest in de netten.

Ik schreef u af, zo u dit las, als
een verderlicht lichaam ter spanning
geplet & een zwart metaal ingegoten
opdat ik u aanroepen kon & dra

in wild gespin verzinnelijken kan,
met rauwe klank beklimmen kan,
of teder bv. dit tijdelijke verval,

een weldaad,

het algehele gebrek
aan geweld in het oog
van de haat. Reik

mij dus uw hals
opdat ik
met uw
dorst


de hitte voeden kan

____
*Eerder verschenen onder de titel "Ik Had Sex Met De Zus Van Zidane" op de lijn Genk-Leuven, maar de bovenleiding verdroeg deze titel blijkbaar niet, wat tot enig oponthoud in het spoorverkeer leidde.

dv 20/07/2006 17:28-21:21

20:46 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De noodzaak van

games in het onderwijs
kritiek op de islam?
security?

LAGEN?
satellieten voor milieu en klimaat?
lichaamsbeweging?
een uniform?

Leren Ondernemen?
een kritische geest?
een voedselbank in Leiden?
een doorzichtige verantwoording?
leprabestrijding?
een bewaarplicht?
acceptatiecriteria?

muziek
?
een algemene bewaarplicht voor verkeersgegevens?
nationale vernieuwing en eenheid?
geschiedenisonderwijs?
Windenergie?
investeringen?
nieuwe bevoegdheden?
de inzet van een mobiel laboratorium bij transportcontroles van afvalstoffen?
een grote MER in de Euregio Midden-Limburg
?
geïndiceerde preventie?
Mondiale Voetafdruk?
rafelranden?
zandwinning in Maas en Waal?
creativiteit?
een tijdige diagnose

een breuk

14:07 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |