24-09-06

op water wachten naast de kade

voor cv

Zo is het nu dat ik
een bootje was waarop
je fel verkleind

ter zee kan gaan &
als je dan na heel wat
heen- en weer gezwalp
de kust weer ziet &
van de meeuwen het
weidse zwenken

dan kan je heel hard land
in zicht roepen maar
dat hoor ik niet

daar ik immers nog
dat bootje was

21:29 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

(i) kliederlied dat water maakt dat opklotst tegen de kade

De wereld is
de wereld is
de wereld is geheel
de uwe maar Dat
waarvan u zegt dat het
uw Wereld is, waar
u de mond van vol heeft &

waar u bij gelegenheid
al wel 's wil afstappen
of die u bij gebrek aan
duidelijkheid omtrent
Wat er van u is

ook wel 's dé wereld noemt,-

Wel, ik zal u blijven jennen
met mijn onvervalste zwendel
die zichzelf ontkent
ten einde beter in u
te kunnen kruipen &

U van binnenuit, vanuit
het grollen der maag die mij (mij) vrat, vanuit
het schuiven der darm die mij (mij) slokte
met het zuur blijven bestoken
waarvan de onverwachte zuiverheid u
net als het haarfijne der beelden u

bij de keel grijpen wil of

bij een oprispend lachje
als het ware bij één dier
hoogst ongepaste domme
blondjesgrapjes bv. de neusgaten
uitboort, in spetters en vlokken het
scherm opkliedert, zodat het
scherm oplost, implodeert, zodat

u rechtstreeks,
in better-than-real-time,
blondje-to-synaps

nog-beter-dan-daarnet

ahw
de zaken kan volgen,

met het monsterlijke
ding genaamd ding, het naamloze,
de tijdloze dv in mijn handen
misschien of als ik iets anders
en/of beters verzinnen kan, dát dan

waarvan de zuignappen
zich hechten aan op goed geluk
verkapte waarheden, waarvan de tentakels zich
met strengen spitsvondig beleden geloof
vervlechten desnoods of
met het laagste gewriemel der onreine gedachten,
of zich aan het meest getelde van het voorspelbare
bevrorene klevend als een restje tong
(blokje1, blokje2,..blokjeN)
losrukken voor het aanrichten
van ergere schade

met eender wat de code
mij toestaat toe te voegen
aan de code die deze code toevoegt,

untsoweiter,

tot u die wereld af-
geeft, terug
in de rekken legt
alwaar hij lag te rotten, in af-
wachting van uw Komst

naar de Winkel.

14:42 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-09-06

Die worm van het beleefde ontkent alles

Ventiel met wormwiel, ademloos

I

De melodie van het vingertje

- het wijsje
staat hier
& hier staande
is het wijsje
voorbij -

die blijft hangen, bleef
in de beroerde lucht,
van klank ontdaan
als klank getekend
staan

in het park waar men
eertijds ook mensen
bejubelde (vormen voltrok,
gebaren bevestigde, zeeën
bezwoer) netjes binnen

de worm van het beleefde.

II

het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait

(aldus is de zangknaap
op de aanmaak van karteltjes
aan de rand van het bestaande

ingesteld)

& ook al blijft de stand mens-materie
een louter muzikale achterstand

bij het al dat binnen
de mogelijkheden ligt,

een gebrek

vergeleken bij het volle
van de waarheid

een gebrek

& van alle tijden
het meedogeloze cijfer

het ontbreken,
het beruchte verschroeiende,
het maximale toerental
benaderende het - o
the scorching.

III

Zo is de gehele fluittonenkunst
niet minder bepaald door het al
dan niet opduiken van

het vormenwiel draait niet

in dat beleefde wormgat, buitentijds
bekeken, een visie

die zich als het ware
in het bekijken voltrekt ,

terwijl de klank zich
daarvan hoegenaamd
geen fluit aanttrekt

& zich tot ver
buiten het gat
door minder éénkennige

wezens ter eigen
welklank verder
laat nawijzen.

(Het soort buitenissigheden,
met andere woorden,
die correlaties onderkennen
tussen soort-ontbindende
gebeurtenissen. )

21:07 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Catechese van het Corpore

- Waarom het Corpore Chiastico Tournante een corpore is, en niet een corpus?
Het CCT is enkel zichtbaar in de aanroeping, de vocatief.

20:39 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verongelijkt

een verongelijkt blond naakt
meisje roept

dat het niet
mooi meer
is


(de meneer van het gedicht
vroeg net welk weer men voor morgen...)

17:09 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-09-06

Leegstand in het park (de zanger is zijn lied)

Ventiel met wormwiel, ademloos

De melodie van het vingertje
- het wijsje staat, & hier staande
is het wijsje, zie je, het spontaan

gezongene
voorbij -

die blijft hangen, bleef

In de beroerde lucht,
voor de klank te beroerd
dan toch
bejubeld

in het park waar men
eertijds mensen bejubelde
de worm van het beleefde

het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait
het vormenwiel draait

aldus
op de aanmaak van karteltjes
aan de randen ingesteld,

& blijft de stand mens-materie
een louter muzikale achterstand

bij het al dat binnen
de mogelijkheden ligt,
een gebrek
bij de waarheid
& van alle tijden

het cijfer, dat namelijk
van het maximale toerental.

Zo is de gehele fluittonenkunst
bepaald door het al
dan niet opduiken van

het vormenwiel draait niet

in het beleefde wormgat, buitentijds
bekeken, een visie die men
in het Engels zo treffend aanduidt
met het woordje beyond,

vaak gebruikt in losse samenhang met
fully automated, flexible en
solution
(cf. ter vergelijking bv.

het als stroever ervaren
Duitse jenseits der Zeit,
om van het houterige Frans

in au delà du temps
maar te zwijgen).
Vrienden

lichtpleisterplekbekleedsels,
u begrijpt het al, het beest in de weide (van de vlammen gescheiden) kan zich hier geen fluit van aantrekken: zo veilig, zo tam gaat geen mens de wereld binnen, & hoewel ik her en der in het struikgewas nog flarden opvang van het sprekende wormhout waarmede ooit menige huig de vlag der bronst uithing, het schuwe woord, het klare ontbreekt ten ene male aan uw aller logge betoog, dat overigens geurt naar het op z'n eenzaats besmeurde beddegoed & vrij van verlichting door eenvoud. Wellicht kent gijlieden geen vrouw meer, of is de koorts u allen onbekend waarmee de wonde zich koud hield, of is de zwarte maagd u allen ingedaald en klemt zij u neder in heur ijzeren greep bij haar sacramenten, het vouwbeen, de Siciliaanse pest of de vespers vol sierkool en boereknol waarmede u het gepeupel in heur seutige trance pleegt te houden ten einde hen uw letterbaksel te slijten, waarin u op verheerlijkende wijze hetzelfde geseutel met meer zoets dan zinnigs bekeutelt, zodat 1 en ander niet vóór de u immer sneller ontvallende pubertijd uitgekalkt raakt & er bij volgende slambeurten nog wat smuiigs & gevoelsmatig met den medemens verbonden uit te scheuren & op het door der sponsoren bier opglimmende podium te smeuren valt, untsoweiter untsoweiter

00:18 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-09-06

Pearl 's a chicken

Mijn laatste nieuwe aanwinst, afdeling koperwaren: Pearl was in een vorig leven een versiering van één of ander deksel vermoed ik. Zingen doet ze niet (meer).

21:13 Gepost door dv in 00 alles was beter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |