06-10-06

Eigen lijk is feitenlijk

"Eigen volk eerst. Ik denk alleen maar aan mijn eigen. Eigenlijk iets anders bedoelen."

Ja kinders, het is weer zover, de eerstvolgende dagen en weken gaat het weer zwart zien van het wijze volk in Belgenmoppenland. Een klein Kathedraals-kabbalistisch pseudo-wetenschappelijk en half-artistiek onderzoek vooraf is misschien geen slecht idee. Want wat blijkt nu het geval met dat eigen-zijn?

Wel, bij de analyse van zgn. eigenfaces blijken een paar dingen herkenbaar en makkelijk te verwoorden zoals het hebben van grote of minder grote gezichtssymmetrie, het al dan niet hebben van een baard, het dragen van een bril of een hoofddoek enzo, enfin een iets subtielere variant van Wie is het?

Een groot deel van de bepalende karakteristieken van gezichten, karakteristieken dus die de beste mathematische beschrijving geven van een gezicht, blijken gewoon rare dingen te zijn, spullementen waar wij met onze mensenkinderen-gedachten in ons mensenkinderen-bos niet goed weten wat te doen en die wij eigenlijk liever niet zien, omdat zij verontrustend ogen, omdat er een visueel verontrustende, zelfs misselijkmakende impuls vanuit gaat.

De logica t.o.v. een in sommige kringen van aanzienlijk Vlaams belang geachtte eigenheid, wacht efkens, ik zal mij rechtstreeks tot het gespuis in kwestie richten:

de manier, dus, geachte infectueus-belegen hoogst onfris walmende scheef gesneden vleesblokskens VB, waarop u een deel van onze bevolking (dat deel natuurlijk dat zich gezien de Gang van Zaken het meest onzeker en bedreigd voelt) probeert te wijzen op het belang van de eigenheid, die gezien het door u ondernomen eenzijdig afwijzen van de multiculturele genetische bepaaldheid van ons volkje (zoveel spaans,zoveel arabisch, zoveel ollands, zoveel timboektoes) zich enkel kan richten op het door u als Eigen Vlaams geprezen uiterlijk, weze het nu duidelijk: bij laatste telling hier ter Kathedrale, zag u er volgens onze Eigen sets 42 % van het eigenface genaamd mustafa uit, meneer De Winter, dus gezien uw Eigen programmapunten stellen wij voor dat er ergens, naast Israël bv, of beter nog, want daar is nog meer plaats, in de buurt van Siberië, een staat genaamd Mustafaland wordt gesticht waarnaar wij u en uw Eigen Gezichtsgenoten zo spoedig mogelijk kunnen zoniet retourneren dan toch detourneren, want wij vinden uw aanwezigheid alhier toch enigszins onrustbarend en al bij al, gezien onze algemeen-menselijke aversie voor eigenheid, volstrekt ontoelaatbaar, af te wijzen, eikeba, da's vies jefke, blijft daar maar af.. untsoweiter.

12:29 Gepost door dv in euh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |