24-05-07

jaja, maar eerst onze Pol nog wat werk geven

de betekenis bekent

Zo wij vergeefs in al
het onze het vergeefse
aanroepen, zo vegen
wij ons de antwoorden
zonder vragen weer
de stoep op.

"ik was van dichters-
huizen het verlangen
& van misdadigers
de daverende daad."

Mijn toewijding
is u genoegzaam
bekend, minder
geweten is misschien
het aanhoudend knagen
van de wijze raad
onderaan ons kippenhok. Ja,
vertelde ik, zo
bekende ooit het gruis
ener oorverdovende
schoonheid zich
aan haar ondergang.

Het dient niet al te weten
waar het komen gaat, daar
is immers niets meer dan.

"ik teken u de dagen in"

Rivieren zonder kreeft
zijn als kringen waar
geen oog in leeft. Hooft,
Revius, & Huygens

dat waren nog 's tijden.
Nu zakt mijn rijk al in,
bij sporen van de minste
min.

00:20 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-05-07

De perfecte vrouw vermindert uw buikomtrek

MU

Hier, daar
in die eendere oorden
vervat in het nieten van touw

b.v. aan kartonnen naamkaartjes

waarop vervolgens in wonderbaarlijke kribbels
uw naam hangt te bengelen, in de duidelijkheid
van het absoluut unieke,- onleesbaar hier dus,

daar

waar de onoptelbare bewegingen
binnen het tellen de uitkomst
herhalen zoals zij onmogelijk

zijn kan in de tijd, & dus
onophoudelijk zo de tijd

insuizen;

waar de eendere woorden &
ik u gedurende honderduizenden &
myriaden aeonen voorbijstromen,

u niet raken met het niets
dat wij verhalen op het niets
dat u ons tonen wil;

waar wij ons aldus voortdurend
uitputten in het alomheersende
uitdrukken
van het onvervangbare

dat in het vervangbare onvatbaar
te zweven hangt
, opdat iets
zou worden vervangen;
[...]


niet,

door niemand van het cijfer
ontdaan, vergeten,

waar het bengelen zal,
in eendere oorden, daar
bij het touw gevat, niet

daar, hier.

19:53 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-05-07

Inwassen & uitboenen na gebruik

U

"STELLING: de programmatorisch uitgerokken tegenwerping als uitgestelde verprutsing
heeft in tweede instantie een verheviging van de lyrische inpact tot gevolg"

uit "De Anti-Buddha in 1001 uiterst misselijk makende stellingen", dv 2048Gij, éénlandig lichaam,
Met vele holtes omwrochten
zich wijdkeels in het in van dit in
instrengelende U, gij

de uit het prut ener mottengrotto gekropen
reuzevlinder Genjo gelijk, die vertrappelt het blauw
in het beeld zoals ooit een weerschijn uwer zielsverhuizing
te rokschuivelen stond op kousevoeten & in de knetterluchten
het blauw te aanroepen: "blauw

is het blauw daarboven & het blauwt"
(jaja maar hoe je in haar u kon raken).

De arenden mekkeren als eendenkroost.
De potloodventers kribbelen, de Mediatieke
annoteurs van het verhevigde Flikkeren
flikkeren verhevigd. De Barst ijkt

de dansenden & de

plaats is de weg, Wat is, was nu & Weent al & het pad heet
b.v. scheurbuik, het geluid makend dat een tokkelende ladderkin
maakt, wijl zij kwijlend de ladder aftokkelt. De tong
is sedert geruime tijd gevat al door de klappertanden,
ligt plat gevallen op het vaderland, in volle volksaanloop

gesneuveld, heroisch de midscheeps aanstormende voorruit tegemoet,
die met splutverwekkende vaart het pad dreigde te kruisen,
dat bij herhaling niet voor niets scheurbuik heet. Heette. Namen

zijn in Tienen evenwel nooit toevallig, het is zaak immers voldoende
vlucht te maken bij het manhaftig insleuren, het curven
instrikken, het druipvet inwassen, elke verheffing
uitboenen, de regel bij de wet inpressen, de lede ogen
op de maten platstomen. QED. Maar

Adem ademt
dan het trilblad op. Huid
verhardt op langzaam maar zichtbare wijze
op de in kogeltijd bekorstende kervingen, zie

de eeuwen ten onzent als barcodes oplichten al,
hoor het doffe ruisen van marmer gedurende millenia.

Bloem, zie mij vallen. Te tuimelend
als onkruid staat, brandhout wordt als ik,
dit mij in ikjes
verslikkende

vergaderd wij-ding, o
men gebruike
een allerlichtste waaier

om u de luchten
te wegen voordat
men er u in aanbrengt,

in gedachten
verzonken,

om aldus de eeuwigheid
op sporen van uw niets
af te luisteren, tel

na tel na tel na ...

een soort positieve
heksentest, quoi -

dat gelooft toch geen kat.


22:28 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

E-poetry performance Bjørn Magnhildøen

http://noemata.anart.no/cp/

  

Morgen vanuit Parijs een m.i. belangwekkende netwerkperformance van Bjørn Magnhildøen.
Hier de gegevens daarvan:

EVENT:    Chyphertext Performance
   TAGS:      networked writing performance
   AUTHOR:  Bjørn Magnhildøen/noemata
   TIME:        May 23, around 22h - 23h (CEST)
   OFFLINE:  Le Cube, Paris - http://www.lesiteducube.com/
   ONLINE:    http://noemata.anart.no/cp/


"This is an networked writing performance that consists of a hybrid of
human/machinated real-time writing and reading. The writing is
performed by
1) plain computer keyboard writing,
2) server-based machinated, algorithmic writing,
3) interactions from from readers online,
4) text feeds from the processes surrounding the writing (like system
monitoring, net connection monitoring, ftp logging, website hit
statistics logs, etc),
5) data transformation - the writing is transcribed into streaming
music as midi-event, and the images are transcribed as text/code and
then into music.

All this semi real-time, the lag can be some seconds from input to
output. The format of the writing is plaintext, ciphertext/code, and
hypertext. For convenience the performance is streamed over the web in
a regular browser. The piece is made especially for the e-Poetry 2007
festival.

Both these chyphertext- and plaintext performance pieces are parts of
a project called 'protocol performance' that i will be doing from
remote through 2007. Protocol performance and then Chyphertext
Performance is supported by the Norwegian Cultural Council, Art and
Digital Technology. Also thanks to Atelier Nord for hosting noemata
and the event on the server."

12:52 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-05-07

topologie van de blog (gezongen door el T)

topologopsalmodo

16:38 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

lijstjes om mee te pakken voor als het zover is

 • 12 redenen om een website te maken zonder content-management
 • post-humane identiteiten
 • isla, jsla en eiersla
 • Inter densas imbrigus irriguis
 • de wereld is hoogzwanger van zichzelf
 • el topo van jodorowski is een goede film (Y/N)
 • waarom uw moeder ook de booleaanse logica onderschrijft
 • Gathered from coincidence: Reflections on Art in a Time of Global Warming
 • mijn oog zwelt op (MOZO)
 • wegwijs in de eeuwige Kroeg
 • klapbanden in de eiken getaped (bij de polsen)
 • verzachtende omstandigheden (roze)

13:19 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Recht van bij Boer Guus de informatiesnelweg op

zienu

Uw dienaar op het rooster gelegd bij Meander en er en passant nog 3 eroretoriën uitgeschud. Meer van die dingen in volle voorlopigheid te lezen op http://docs.google.com/Doc?id=dgv27bzq_0c2hcrv.

10:55 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |