14-02-07

het literaire einde van de langverwachte link

Geachte houder van de Google-account:

We hebben een verzoek ontvangen om de service Gmail aan uw Google-account toe te voegen. Om Gmail te kunnen gebruiken is uw gebruikersnaam veranderd van:

dv@vilt.net

in:

dv.vilt@gmail.com

Ga naar ons Helpcentrum op http://www.google.com/support/accounts/ voor meer informatie over Google-accounts..

"Bedankt dat u Google gebruikt.

Indien u vragen of opmerkingen over uw account heeft, gaat u naar de veelgestelde vragen over Google Accounts op
http://www.google.com/help/faq_accounts.html


Dit is een automatisch e-mailbericht. Reacties op dit bericht worden niet gelezen of beantwoord."

12:36 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het langverwachte einde van de literaire link

http://docs.google.com/Doc?id=dgv27bzq_8d35m69

12:30 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-07

dagsluiting, met de gebootstrapte realiteitsschijfjes

uwNestelsBinden

22:51 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

hoezeer ook een weldaad ons wacht nog daarna

portiaportalen

22:36 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

represailles der bokpotigen (diep in de jus talionis)

De Ceremoniemeester Roept

De hemelen zijn blind en zwart,
& in het zwarte houden zich schuil

 • de van zelfzucht enghartigen
 • de intolerante ruwen,
 • de kleinzielige brutalen
 • de wreedaardige benadelenden
 • de onderkruipige kwelgeesten
 • de sarrende baatzuchtigen
 • de bolstaanden van ferociteit
 • de molesterenden
 • de van vexatie en konkelarij gedonderjaagden
 • de impertinente dwazen
 • de cynische slangeaarden
 • de bloeddorstige provocateurs

De mijzelven,
De rouwenden
Rouwen
& onder wat op de straten ter onafhoudende dood brandt,
Brandt een kind van enkele uren
Met het kneedmondje gezwartkalkt
Op de donkerborst van het moedergraf,
Met de armen vol vuur.

Begin
Dan te zingen
Zing

Dan Gij Stoethaspels:

 • winst baat nijd & gunst baart nijd
 • ongelijke schotels maken schele ogen
 • het is de ene hond leed dat de andere in de keuken loopt
 • twee mussen aan één korenaar verdragen elkander niet
 • de wereld is een kiekenkot
 • de doorn weet zeer wel waar hij steekt in 't vel

Want de een moet je betalen en de andere geld geven. De kaalste luizen immers bijten het hardst, zoals de schurftigste schapen het hardste bleren.

Zing
Hoezeer
Gij mint

hoe gij haar de verpakkingen afwindelen zult
hoe gij haar de levenskrachten ontfutselen
& de kristallijne groeienergieën verdonkeremanen zult,
hoe zij in de hitte van uw liefde uiteindelijk zal droogsudderen
& dan als strotakjes de restjes plots
opfikken zullen terwijl gij danst dat het voorbij is

 • want als de pot gebroken is, maakt men weinig van de stukken

Rookt vrienden mijnVrienden nieuwe vrienden, rookt maar heden de oorlogspijp want oude paarden jaagt men achter de schans en in het doofstommengesticht luidt als vanouds de Gouden Wet:

Doe varkens goed,
dan krijg je spek,
doe mensen goed,
dan krijg je drek.


Azuur verkankert door usura
& uw verzen loenzen puur
de pikdrillen af,

het zijn de
botsoogballekens
van uw eerdaagse kaatsen

hoe gij niet de liefde hoorde
buigen in het barstende bed
van de ware bard

die door het avondland
zoemende de muggen al
voorzong die nu bloedzuchtig

het wit van uw voetzolen belanden
die nergens nog ontstoft lijken te raken
of in de binnenste draaing van uw gehoorgang

doltollen, waar ook het bonken jeukt
van de duivels die uw geliefde
het leven uitneuken terwijl gij

aan uw bezittingen gekluisterd
hangt te dampzweten, heter
en heter uzelf nog tracht

los te wriemelen, maar vergeefs
want het laatste fikken is u al
de hoovaardige haren

ingekropen, het sist al uw
kredietkaarten tot een smeuige plak
pekstank die u zo dadelijk nog de aars

zal worden ingbracht. U smeekt
Misschien dat het stoppen zou,
maar de herinnering leert u

dat uzelf netzomin indertijd
enzovoort
untsoweiter et

cetera

21:38 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

terwijl het hier gonst van verwoed blokkende dichters

cath_container550


 • houden van
 • mogen
 • iem. gaarne mogen
 • iem.gaarne mogen lijden
 • iem. mogen lijden
 • iem. genegen zijn
 • het wel met iem. menen
 • voor iem. (iets) veel voelen
 • zich met iem. eigen maken
 • zich attacheren aan
 • iem. en amitié nemen
 • iem. de broederhand reiken
 • zich verbroederen
 • fraterniseren
 • in betrekking staan tot
 • op goede voet staan met
 • zich bevriend maken met
 • iem. te vriend houden
 • met iem. goede vrienden zijn
 • met iem. maat zijn, goede maatjes zijn
 • aangeleund zijn met
 • het is krul-an met die twee
 • op elkaar passen gelijk twee halve kazen
 • allen zijn mij even na
 • gek met iem. zijn
 • groot met elkaar zijn
 • zich met elkaar verdragen
 • met elkander overweg kunnen
 • met elk. zijn in één jaar
  • beminnen
  • minnen
  • liefhebben
  • lieven
  • liefde voor iem. opvatten
  • tot zijn oude (eerste) liefde terugkeren
  • iem. (iets) lief hebben (krijgen)
  • de harteklop krijgen
  • ergens aan hechten
  • hart hebben voor
 • aankleven
 • iem. aanhangen
 • veel overhebben voor
 • zin hebben in
 • genie in iem. hebben/krijgen
 • zijn boontje op iem. te week leggen
 • zijn hart hangen aan
 • aan iets gehecht zijn
 • gecharmeerd zijn op
 • het (erg) beethebben
 • een aanval wagen op iemands hart
 • geporteerd zijn voor
 • gesteld zijn op
 • iemands liefde winnen
 • iemands hart stelen
 • zijn hart ergens aan verpand hebben
 • zijn hart kwijt zijn
 • iem. een plaatsje in zijn hart geven
 • smoorlijk verliefd zijn
 • één hart en één ziel zijn
 • lieve kinderen hebben
 • iem. achternalopen
 • zeer gelieerd zijn met
 • met iem. te diep door zee gaan
  • aaneensluiten
  • binden
  • branden (blaken) van liefde
  • de liefde straalt hem de broekspijpen uit
  • dwepen met
  • dol zijn op
  • dol met iem. zijn
  • gek op iem. zijn
  • mat met (op) iem. zijn
  • vergekken op iem.
  • gepikt zijn (geprikt)
  • dodelijk zijn naar elkander
  • iem./iets liefhebben als de appel zijner ogen
  • iem. van liefde kunnen opeten
  • niet van iem. af te scheuren (af te slaan, af te krijgen)
  • iem. aanbidden
  • afgoderen met iem.
  • iem. tot zijn afgod maken
  • zijn hart staat in lichte laaie ( in brand)
  • het is (dik) aan ussen hen
  • ...14:29 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

voor het denken op lange termijn

PLAATSELIJK EN OP BINNENWEGEN IS PLOTSE BOOMVORMING MOGELIJK

  1. MEEVAL
  2. VERVAL
  3. AFVAL
  4. MEERVAL
  5. TOEVAL
  6. INVAL
  7. BIJVAL
  8. OPVAL
  9. NEERVAL
  10. TONGVAL

  0.MISVAL

  1. MEEVAL
  2. VERVAL
  3. AFVAL
  4. MEERVAL
  5. TOEVAL
  6. INVAL
  7. BIJVAL
  8. OPVAL
  9. NEERVAL
  10. TONGVAL
 • FEBRUARI NAT VULT SCHUUR EN KORENVAT
 • FEBRUARI REGEN IS DE LANDEMAN ZEGEN
 • IN FEBRUARI KLAGEN DE BOEREN HET MINST
 • FEBRUARI MIST, HOOI IN DE KIST

   

13:56 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |