28-01-07

de ongeschreven wet van juffrouw Internet

aanvalnietjes

stoelen weiden ramen flessen
plassen palen struiken wegen
takken raven huizen boxen
winkelstraten overwegen
te reklamezuilen

stokken blazen stoelen weiden
ramen vijvers beken bomen
samen tuinen hokken auto's
betogen

rode tractoren voetbalvelden
lichtbakkonijnen bloemkolenbollen
driehonderdtwintig boedhisten

zitten te zazen, het lagermateriaal
behoort tot de non-ferrometalen
de krukassen kreunen dermate, de anderen
kunnen ons evenwel niet deren
maar komt er iets nee merde er komt niets

dat is het misschien, tel maar na:

  1. de jas stinkt. het weer zit niet mee.
  2. niest & het licht valt uit
  3. van de schrik de plaat hapert
  4. koeienprikkeldraad heeft het land aan
  5. regendruppelvluchtcorridors ontstaan aldus op het raam
  6. uit torsie & buiging samengesteld
  7. herkomstdislocatie, adem stokt
  8. tandwielen, riemschijven, hefbomen
  9. naar de volgende eeuw (de volgende)
  10. vanwege het wit bij ontstentenis, pixelrijm (het behaloze blondje)

 

 

 

 

22:36 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Correctie

Het correcte e-mailadres voor ´Open Veld´, de , ahum, Open Aanvoerlijn voor het netgebeuren 'Anke Veld' op http://www.vilt.net/nkdee/av.jsp. is vilt.schrift@blogger.com.
Dat andere adres deed het niet, namelijk.

21:22 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-01-07

Als een bal stuitert, botst hij niet

Steichen: de kleine ronde spiegel
1906. Wrschnlk de meest bekende foto van Eduard Steichen, een protégé van Alfred Stieglitz, de grote meneer van de Oostkust in de jaren stillekens. Zoals veel van die 'vroege' fotografen was Steichen nog klassiek-grafisch geschoold, enfin, de man kon tekenen. Fotografen die niet kunnen tekenen hebben veel meer chance nodig dan fotografen die dat wel kunnen.

17:29 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het onmiskenbare bloeien der business

3.2. Abductie uit het ongerijmde

De curven van de NV Kikkertje Kwaak
waren in wezen al eeuwen dezelfde: een prins
had de Kweek nooit opgeleverd. Evenwel
was er de laatste jaren een verandering

in de opeenvolgingssnelheid der cycli
opgetreden, die menig KK-kenner danig
verontruste. De nieuwe distributielijnen
waren bij vergissing in gebruik genomen

lang voordat zij terdege op Drilbehoud
& Kwaakgarantie waren getest. Zonder
in detail te willen treden: men


had dus simpelweg last van tijdsgebrek
de dam van de Vijver zat al effie zonder hek

& het gewillige spartelen der dikkopjes
was dit jaar beperkt tot éénjarige larven
die in de modder enthousiast maar
week en doorschijnend lagen te krioelen.

Het overvloedige besproeien van dat slijk
kon nadien in bevroren staat de kijkers nog wel boeien
met zoals in clipkens van tienerkwijl eertijds
het glinsterende zicht op het zuivere licht

maar uiteraard kon het niemand lang ontgaan
dat bij dergelijk vertoon geen Kikker ooit
de springgerechtigde leeftijd bereiken kon
laat staan een panklare kijk ontwikkelen

of - de Here Behoedde ons voor het Einde
van Handel - dat er ooit een Prins
hieruit
zou kunnen opstaan.

Toen men vervolgens besloot het water
in de talloze aquariums der deelnemende
wegrestaurants ten gevolge van herhaalde
klachten stankoverlast niet langer

te verversen (de opbrenst der billetjes
in room gekookte of met knoflook en witte wijn
aangebraden vorm liet ook al jaren te wensen over),

werd ook aan het nut van verdere kweek
zodanig getwijfeld dat die zich uitsplitste
in twijfell zum gronde & dagtwijfel. Beiden
slaagden erin een behoorlijke verkoop

te genereren, zodat aan het einde van de rit
de broers Vermaelen zich alsnog vreugdevol
om de hals konden vallen en klinken
op het onmiskenbare bloeien der business.

12:58 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

26-01-07

in idem flumen bis descendimus et non descendimus

vortvel

23:53 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

kijk ziet nu dat komt er van

Effen herhalen dat je ook dit jaar mee mag schrijven aan het netgebeuren 'Anke Veld'. Je stopt daartoe je bijdrage in een mail (géén attachments, géén prentjes, géén muziekjes, géén html, alleen platte tekst aub)en verstuurt dat naar vilt.schrijfmee@blogger.com.

Je kan daarmee hoegenaamd geen prijzen winnen, tenzij je het vermelden van je naam ( enfin als die in die mail staat, anders enkel het vermelden van je mailadres (en dan nog alleen maar het deel vóór het apestaartje, we willen u uiteraard die extra spam besparen))als prijs beschouwd.

Sjonge, sjonge wat een zin weeral.

Ja, ik hoor u denken, maar er zijn er heus die zo hongerig & dwaas zijn, kijk bv. vandaag op http://schrijfmee.blogspot.com naar die ene dv die het niet laten kan om op schurftelijk anonieme wijze de verdienstelijke dichter Joke Van Leeuwen belachelijk proberen te maken. Ik zal die pipo 's dringend aan z'n oren moeten trekken (& ze zijn al zo lang).

Maar serieus, misschien moeten de heren en dames kapitale prijzenverstrekkers toch 's gaan overwegen om hun toebedelingen in de productcategoriën 'origineel heropgefrist taalgebruik', 'leuke songteksten van weleer' en 'niet onaardig cabaretesk gewauwel' samen te brengen onder een noemer die de mensen wat minder afschrikt als nu..

huh? Geen pree deez maand als ik zo doorga? Maar meneer ik ben zelfstandige! ok, ok, ik zwijg al. Doei!

11:43 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-01-07

afsluitend we stellen kunnen dat

15:01 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |