23-12-06

Woord voor woord

"Mijn snelheid is het schrijden van de zendeling"

Paul Snoek, Christus de leeuw

 

Want wit leest uw ik mijn bestanden
met het wit van de pit in de noot
& duidelijk licht in deze documenten is er dat
oplicht het pad  naar onze pijne, pijne dood.

Neen Maria (maria, overigens,
Welk een lied gij toch ligt
Te kermen, uw gebeente kantig verstorven
Blaakt in de zon bij de liertonen
Tot het hertegewei dat blaakt in het schijnsel
Der vuurtongen op de pels voor het haardvuur
Waar Vlaamsch leven in zit, met dus
Het gekende ranzige randje aan, de

Goud-gelige schoonheid van ikzegmaarwat
M.B. Ledegouwer bijvoorbeeld
Met het weifelend weeë groen ook
Van uw grimas op het glas gebrand
Waar de azure wijn kostbaar in klotst, die ook al uit
U loopt waar u zit, waar het u waart
Dat u was, want eeuwig, is dus, een isis u is
Maar dan bij horus tochietwat gerimpeld) :

Dit is geen gedicht. Het is
Vrijdagavond & ik
Rammel maar wat.


00:50 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

22-12-06

Nare mostrum en andere versprekingen

18


darLooseTemStrek

Van:

de bloemen de bloemblaadjes in hyperfijne rafels gereten
de insecten de schildjes/vleugeltjes/pootjes/slijmkliertjes tot een grijsgroen papje gestampt
de bospadden zwijgen we de kinders zijn nog wakker.

Hier? Hier.

Uit het Bos? Uit het Bos.

Het Pad? Platgelopen.
Naar de klippen? & de haaien.

Weidt hij al in/uit ? Ziet hij er lief uit?
Hoelang? Zijn er voorbijgangers?
Waar moet ik aanschuiven?

Rampetampe rampetampe bom
Bom bom
Rampetampe rampetampe bom
Bom bom

Kijk we kunnen nu ook
Het gras laten zingen
vogeltjes doen blinken.

Schroeivinken.
Schroeivinken.
Schroeivinken.

4.571 jesussen deze maand
alleen al. Nu mét slijk
uit Garmisch-Partenkirchen,

Iehre Urlaub im Bergen.

Schroeivinken is
een werkwoord.


21:21 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-12-06

Het Groffe Spieken, afl. 19

19

[à la façon et en honneur de mon copin De Paris]zaNG

Op de Boulevard des Alliées versmelten de manhaftige
Geschenkenshoppers asfaltig tot het KopersBlok.
Messcherp & pijlsnel doorvlijmen vanuit zwartlederen
etui's de kredietkaarten de Banksysspleten. Het ratelt euro's,
de euro ranselt de dollar van de koersborden.

Krepeer toch wat sneller, gij loze Afrikanen, want aan de
andere kant van de stad vervlechten zich alreeds de kordate
Strijders voor het Behoud van Werk en Gratis Sex tot het
Ekstatisch Jobfront. De stad davert, de eisen overstelpen,
wagens rijden volks het volk in.

Dan haalt het KopersBlok uit met een hartverscheurend
Levend Verslag van het Niet-Vijfvoudig Bekerstgeschonken
Kind. Balancerend op de rand van het Moreel Toelaatbare staat
het Kind afgebeeld met in de trillende hand 1 van 2 loopstelten.
De deuren der ondergronds-volzette parkeergarages kletteren
van verontwaardiging, het stadscarillon zwijgt veelbetekenend.

De goden snellen stilzeisend door de lucht. Aders verklonteren.
Weer donkert het leven blauw & bloedeloos boven de versteende
nevelen.boulevard

22:18 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

wu

 

w

Barst, gij Schermheilige.
De schaamlap geschrift is de lap
Bij de knevelvingers & de lap is

Het witglanzen o isis  van knokels
& de vleermuispootjes krijten het wat
van de lap & dat is
ter kennisgeving dit

op de rotswand
dit dat dat

het enige is.

 

 

u

Dat teveel arm er is
om handen, met wrange
vodden ter geselzijde
& daarin de wrong dit

is, dit dat draait
& het binnen dat
draait het buiten
binnenstebuiten
draait. Kruisje,
kruisje. Cancel
cancel.
Al dat

pengestrekene dat
de pen verstrekkende

penstrekt, & de pen
& de penne
stekker

die de pen ter
stroom trekt, trek uit
de nepsynapsspleterige
dislecte sygnapsen gipsbolle

kerstballenkneders-geknede

zwartwitsels, nijp ze
eruit.

 

21:34 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De harde harde feiten in het zwart verschijnen

My_work_is_of_no_value

(
O HemelNet Nieuw HemelNet
Behoedt ons Heden
Zoals
Wij U behoeden

Untsoweiter)

20:42 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-12-06

Méér pladijs visvogelt de pladijsvis pladijs

20zANG

Op de kerfstok stilaan komt ingeharkt met de souplesse der haarlijnen boven de froufrou van Elsie, de breedboezemige waardin van Het Kerkhaantje het Spreekverbod. Hoe die de einder inkronkelen, zo steunt ons de bladspiegel misplaatst, is onbegrijpelijk. Kome onherroepelijk de doodsprentjesdrukkerij Doodsprentjesdrukkerij Willie & Zn, van Willie De Rietwiegewaal. De toog is dan wel van hout, op Delftse tegeltjes knalt platbuikig zijn pladijs met een laagje verstervingsslijm alreeds de plassen Bols* wijds open. Legt in vóór het wielknarren der doodskar
die zang, zo eist het gehoor.

Kalkeert, zo knikt Izeganz
in, vrijelijk Ulieden deze klank, die is
bladloos gebaard & ter inzetting :

De vogels verzingen de vogels de zon uit ons boven
& blauw uitkrast blauw, vink vinkt vinken uit.
Lepelbekken vismijnerig willen de Rus mij uitrooien, uit
zijn verschansing in kubus uitpletten, het Vlak
op der Future Vlaklijners. Trouw niets! De mus
klikt spaan & de bruut
Fuut met z’n meid
Merel zijn zwarten, letterbekken, allemaal.

O Filonoemeaatje Krulhaar wollig
bewinterkleed & kwabberkontig
ter koude voorzien: heft nog bij het rotten
der netten de heftige lijmstok & schiet knal
uw schietknallers tot pal staat
dit zwijgen syntactisch, tot is
als een washetditmaar dit zwijgen
het leven gelijk & finaal.
Voetnoot
noot nieuwe Voetnoot, wees sprekend
uw moedere, glij

tragies onder polmanen beschijnboot
& de dag marcdingend de glijnoot einde in, rondt

pauzerig deze zangklank nieuwe
zangklank af:

(kuisvrouw huren om wit
uit regelneuzen te pulken).
onverniste zeinzag
Bols:
Gelieve mij te contacteren op dv@_geenSpeeksel_vilt.net voor een update van de productplacementtarieven


19:20 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-12-06

Het pad van de wenende nacht

Dauw ligt over het zilvermerige rendiermos. De mol schuilt in het hol. Er krispelt iets nieuws in haar leven: men hoort het naaldwoud ruischen. Dit is het pad van de wenende nacht. Get used to it.

Zendmasten schieten onderaardse lezers de hoogte in. Steenrotsen zaaien zich uit over de vlakte tot deze de vlakte is der uitgezaaide steenrotsen. Het HemelNet sta ons bij: dit is het land van Dijlekwijl. Daar stuiven al weg in de gestremde tranenstroom ettelijke elfjes, met blauw-doorschijnende kleefvleugeltjes aan hunne prille lijfjes. De Ploert Poevark nieuwe Ploert wees sprekend uw moedere, dient alras in bedwang gehouden te worden en zoals men weet kan dat in het land van Dijlekwijl al wel's moeilijk zijn. Er is evenwel geen bladzijde voorzien om hier op uit te wijden, de klanken der volgende stem zijn al streamende en het hier is ook al grotendeels afwezig.

Dit dus, spraken de Kesselse bergen, onderwijl de grond in het hart treffend met een vette bruine, is het pad van de wenende nacht. Als een zwart vlak komen onder onze wortels her en der de stenen platen van de stenen te voorschijn, opperde de Slenger-klümpf. Ach klump, sprak Ons Tante prozaisch, het is wellicht daarom dat het stenen zijn. De dialoog dreigde te verannpetersen, werd van hogerhand vroegtijdig afgebroken. Nergens is nog een thuis thuis zoals thuis thuis kon zijn thuis. Dit dus, verzuchtten de lezers terwijl zij in hun richtingloze afgeschotenheid verdwaasd de schermdiepten indoken, is het pad van de wenende nacht.

Het pad is niet eens van de gebruikelijke doorlinkfunctionaliteit voorzien, kloegen zij zwartgallig. En een printknop eisten zij nog daarbij, want aan het hoofd hadden zij het druk. Dit, evenwel, beaamde in den treurnis de herhaling zelve, is het pad van de wenende nacht.

Zo is het, spraken de donkere lichamen, uitgerukt voor de laatste grote netwerkOorlog www-II nieuwe netwerkOorlog wees sprekend uw moedere! Zelfs bij de meest nauwlettend bethreadde instantiering kent elke netwerkoorlog haar eigen grillen, methoden en constructuele tekortkomingen. Treuren evenwel is van Mars-Plastic, gelieve te kneedgommen.

En ziet, zo gebeurde: het vlak Vlak I nieuwe vlak wees sprekend uw moedere, strekte zich thans onverholen voor ons uit. Het leek wel zin te hebben in een flinke kleerafscheurige bemaanbottende bewandeling, waarvoor onze oprechte excuses. Het woord onverholen ook was nog herstellende van ene hevige opstrijk de nacht tevoren, zodat het helaas ook hetzelfde datapakket insijpelde waar ook de karakterrollen mol en hol inscholen, bij de dauw over het zilvermerige rendiermos, dan nog wel.zangezi

Oorspronkelijke tekst uit 'Zangezi' van Velimir Chlebnikov, oud-russisch woordpiraat, in de voortreffelijke vertaling van Aai Prins, Amsterdam 2000, ISBN90-801544-9-0:

Bergen. Boven een veld verrijst een ruige rechte klip als een ijzeren naald die onder een vergrootglas is gezet. Als een staf tegen een muur staat de klip tegen een loodrechte steilte van met naaldbomen begroeide steenrotsen. Met de grootste van deze steenrotsen wordt de klip verbonden door een brug - een overloop van rotsblokken die als een strohoed op het hoofd van de klip zijn gerold. Dit is de lievelingsplek van Zangezi. Hier is hij iedere morgen en leest hij zijn liederen. Vanhier preekt hij voor mens en bos. Naast hem staat, onstuimig spetterend met zijn donkerblauwe naaldengolven, een hoge spar en bedekt een stuk van de klip alsof hij zijn vriend is en over zijn rust waakt.

Als een zwart vlak komen onder zij wortels hier en daar stenen platen van de grootste rots te voorschijn. Wortels winden zich in lussen om de uitstekende hoeken van stenen boeken van een onderaardse lezer. Je hoort het naaldwoud ruisen. Dauw ligt over het zilveren rendiermos. Dit is het pad van de wenende nacht.

Zwarte levende stenen staan tussen de stammen als donkere lichamen van reuzen, uitgerukt voor de oorlog.

Verklarende noten :

zilvermerige: Het Zilvermeer is een bekend recreatief domein in Mol
Er krispelt iets nieuws in haar leven: uit een veelvertoonde reklame voor ontbijtgranen (Er is iets nieuws in haar leven)
Het HemelNet : dit is een blog bij de firma (Engels, 2 woorden), een Belgacom-dochter
Dijlekwijl: Leuven, en dus ook Kessel-lo, ligt aan de rivier De Dijle
elfjes: jonge lolita-achtige meisjes die op in verlegenheid brengende wijze seksueel aantrekkelijk zijn terwijl daadwerkelijk seksueel contact moreel en strafrechterlijk hoogst laakbaar zou zijn. Bij uitbreiding werd de term o.a. (ik dacht dat het Paul Snoek was, maar het kan ook Daniel Robberechts wezen of iemand anders) ook wel 's gebruikt om zeer jong vrouwelijk schoon aan te duiden dat op cocktailavonden ingezet wordt om de gasten te behagen ("De elfjes waren eerder twaalfjes")
Ploert Poevark nieuwe Ploert wees sprekend uw moedere: deze en soortgelijke zinssneden stammen uit het taalgebruik in de Java programmeer taal.
Daar wordt een programmatorisch object (bv. het object message) alsvolgt wordt geinstantieerd: Message myMessage=new Message();
Het oorspronkelijke object Message is een vooraf gedefinieerde functie waarvan vanaf dan in het programma een benoemde instantie (myMessage) beschikbaar is. Het object heeft dan een geheugenruimte toegewezen gekregen.
Ik gebruik hier het verhaal, de zich als literatuur voordoende tekst, metaforisch als programma, telkens ik een nieuwe object in het verhaal inbreng dien ik dat volgens de mij zelf-opgelegde regels te instantiëren.
Jaja, dat is vergezocht, en ja, inderdaad, ik denk dat dit soort nonsens 'zin' heeft, hier, nu. Net hier, net nu.
streamende: van filmpjes of grotere afbeeldingsbestanden op internet zegt men dat ze gestreamd worden als ze dusdanig over datapakketen verdeeld worden dat ze geleidelijk door de gebruiker kunnen worden ontvangen en toch hun gegevensintegriteit behouden.
Kesselse bergen: zichtbare resten van de oude kustlijn in Kessel-lo die daardoor een typerende begroeing en rotslagenpatroon vertoont
doorlinkfunctionaliteit: d'r zitten geen links in, een zware zonde in blogland, ik ben er mij pijnlijk van bewust
netwerkOorlog www-II: het internet zoals we dat nu kennen, mét XML, Blogs, feeds, de hele object-georienteerde semantisch-ontologisch rimram (let op: ontologisch wordt hier als technische term gebruikt en zou niks te maken hebben met de filosofische Zijnsleer als dusdanig) wordt wel 's WWW 2.0 genoemd
Vlak I: Chlebnikov heeft zijn Zangezi verdeelt in Vlakken. Op merkwaardig congruente wijze is de Nieuwe Kathedraal van de erotische Ellende verdeelt in plateau's.
Mars-Plastic: een type gom van het merk Staedtler. Veel in het potloodtekenen geoefende mensen verkiezen kneedgommen omdat die geen vegen maken op het papier. Écht waar.
bemaanbottende
: ik las verleden week in de Knack dat de zgn. Moonboots weer helemaal in zijn

Bon, deze verklaring vertoont wellicht nog enkele hiaten, maar met uw ieders goedvinden - en helaas ook bij ontstentenis daaraan, ga ik nu terug over tot de orde van de dag, waar het zoals de Grote Mensch W. Swennen al zei, eerder de gebiedende zegswijze "Nie Kloage, Nie Oitlegge" van toepassing is.

22:07 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |