15-09-07

het punt opdiepen & waarlijk piekenI


het zit denk ik ook al in & aan de
bestanden als een stalkende kwijlveeg
in het halfduister de straatstenen
te bevreten het hinnikt & balkt
het zijn uit van haar geschiedenishikje

in de lustwekkende pixelhuidjes, bv
de grafbewegingen op die krasloos
op de schermen lopen te dagen

ik? ik, ach ik, je kent het toch,

de schoenzolen slap het gerief
heeft de reikwijdte rioolput
& terug & vlijmende vergeet-
magneten vertalen het nabije ijzer
bij korfen tot schroot, het ooit

ja jaja

van de oosterse gezangen maar hela de
oosterse gezangen van de oosterse zanger
verkermen in crêpe, de hunne evenbeens
zijn krullen wat ze lullen wat &
zweten gelig hun kronkelend gekonkel als
oud geil bij de wazig wemelende wormen

de uitroep valt

ai
aik
eikst


jaII


ik is ik
toen ik
had je hoe kon ik
ik had je hoe kon je

ach ik jij terwijl ik je
de ogen nog kussen
het water
je lippen met blauwglans
sprenkelen als droge
koekjes peuzelen kon

de afhand heft hoog
haar hakgedachte

stilte bekt de hele wereld af

wijl eertijds overtuigend mijn hand ging nog
de trap af met je kleed het sierlijkje
de berg op met bij bakken
het leed.

waar het smeltstortend
indruist daar ik

kk

 III

 

ik dans daar ja met het daar, dat
wat  ik in je nergens was, het
twee stappen hier
één stapje daar

maar

& stroef is het niet, nu,
dat dat dat maar
niet eindigen wil, maar
niet wil in dit neenlied
dit leenlied van witmerg
dit weerhaken naar erg
och dit botte weigeren
de put in te weggen
ook al het niet willlen
zeggen


maar is het niet
meer is het niet 

stroeve lendenen,
herstkollen, gal?

00:22 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

13-09-07

ganesha, door doron

ganesha

12:28 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

de partij als programma

10:33 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

soft kessel porn code pome

lettershopPornography

10:19 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

eerste barstjes in het adoebe monobloc

seperate

fotosjop effects scheuren zich af en richten eigen bedrijf op 

09:42 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

tier tirir acmeFFrut

tier

09:01 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-09-07

 

 

Twee Talige Torens


muziek (waar beschikbaar):

Mauricio Kagel: Piano Trio nr 2
(let op, deze muziek is erg realistisch)

 

Champ d’action

...

wakker worden liggen zweten moeite doen
om het zich dichtende gedicht te definiëren
als een streng trajecten door de lexicale ruimte
voortgedreven door x aantal partikel-uitstotende

öder vleermuiszuigende vidangeuses óder
engelwerpende kambuizen 1 & al vlam
vocht alom ontvlammend de volle volle onbewuste

onschuldige zuiglucht
- haar onschuld is paaps, het phishen van religie
als vervuiling of in welke richting ook het gif
je gezondheid wil ondermijnen/ontginnen o
de hoeken van ieder der alle dingen

blaffend in je gezicht er is een heerzijde-keerzijde
vouwzijde-vrouwzijde
aan alles - a sjak weer zo één
van het soort dat hun liefde
spuwt nul spelt punt hoort
boort

be hoort punt mij toe kom b v
zal het ooit
eindigen nee
het zal nooit
eindigen aan
de andere kant

van het einde zit er nog een eind
dat het hoekje omgaat naar
het boven-eindse

een zin van mijzelf:
de senseo vernulling de
Rafaelitische transfiguratie
van atie

weer een tevreden kopje koffie
dat naar milla’s bochtwerk
buigt & wenkt

een verlustigend verglijden in het blauw
van de heilige baai
elk visje is een ietepiete maagd maria
elke kokosboom buigt van de schatjes
jihad martelaren klaar om op je oofd

te valhallen prikk’lend je dringding
oh oh zo rihihitmisch

ma drid
ma torentjes toch
ma ma
mu mm ie

de para-nautika
van het bewaren
de nieuwste gulp der
Ungry Young Scientists levend
vanop de UYS-conventie

pal op het plekje autochtoon
dat nog onbezoedeld was

wat is uw groep oh ik ben nog niet

baf op de kop
knal de knieschijven open
eender waar het sap maar
geextraheerd kan worden

maar maar maar het einde is
altijd dichter bij
het oor
dus

zing liever een luufdusluid
o hoe schoon niet ruiken uw verzen
het zijnzweet der angstbuilen
de orror van het orriebele
de stank der bevrijding
bevrijdende de diepe zongen
der verzogen geesten

allen zijn wij
terug bij af op het punt
der cirkelquadraturen
cirkelend hoog
boven het liber libelli
zwaaiende bovenhoofds
de surfplank van sorry
ik kan je nu niet meppen
ik moet mij haasten
mij reppen om

te gaan
zitten breien

komt altegader in het nuhu
het rauwe oog van uw oorlog
in uw nergens

het fractalenfjordje
dat je maakt al postend proestend waterspottend
waterpostend postend ende

kom doe mee doe mee met de jouissance
der nieuwste Parijse vomitteuses
begeleid door Herr Composor
signeur Da Capo
hetzelve

alle mieren breien
in dezelfde wereldwijde
mierenbreifabriek aan
dezelfde mierecodebrij

oh maar het verlangen
oh maar het lijden
oh maar oor
de ana annihi inhaleur
van de traditie die
naar achteren het heden
instuikt, mevrouw de literator:

(van haarzelve dezelfde)

het gouden jongensmeisjemoeras
der leegheid dat hoekt & haakt
in haar & vandaar in het het


het HET dames en heren
het HET


und
daar
is het ijs
alweer

so
het ego is een magnum
het laagje chocola is dun

breed breed
dun
breed
wei

in feite is alles wat er rest een wonde
die zichzelf bezeert de inscriptie schrijft
zichzelf in het champ d’action
in feite

verbergend con plafond
het selige zalige virtuele
een gebied

dat de-
ter
ter
terri
torialli ah f***
dat krijg ik niet gebekt
voor het substantief
van de noen droog is

een gebied waar al het sterven
de reeds gestorvenen uit-
balanceert

de nulzone van dit is van mij
dit spinneweb is helemaal van mij
de spinnen zijn al lang vrij maar
hier ben jij jij jij welko welko

welkom in mijn zinnepara
parapara
disio re mi do

...

[untsoweiter]

Champ d’action

...

wake up sweating trying to define
the pome's poeming as a skein of trajectories
through lexical spaces driven on by x number of

particle-emitters öder bat-sucking vidanges
öder angel-throwing combe-busters all flame
all fluid all igniting the full full unawareness of

innocent air
- its innocence is popal, phishing religion
as pollution or whichever way the toxic
wants your health to be ruined/furthered
into gain today - angles of any things

barking in your face there's a different angle
to everything - another one
throwing their love
spit zero spelling dot belong
be long dot to me com e g
will it ever
end no it will
never end at
the other side
of end is more end
to end-angle
the beyond-end

a sense of my own::
senseo anullment
the Raphaelic
transfiguratio
of ation

another cup of coffee well bent
along the curvature of milla's way

a lustfull glide into the blue
of the holy lagoon
its every fish a tiny mother mary
and a coconut treebulging with
darling jihad
martyrs to fahall on your ead
and prickly your throngthrall
oh so oh rhythmically

ma drid
ma 2 towers
ma ma
mu mm y

the para-nautica
of preservation
the latest gush of the
ungry young scientists convention
hitting the natives
where they haven't been hit yet

what's your set oh i havent been

bang on the head
wide open go the kneecaps
anywhere the juice can be extracted from

but but but the end is
always nearer to
the ear
so

singa song uvluv instead
o how i loooove ur pome
its sweatness the cool
orror of the orribul
the stench of liberation
liberating the
sungs of the lust minds

we're all
back to squaring circles
high above the liber libelli
waving a surf plank
as an excuse
sorry i can't hitya
i gotta be

running to get
nitting

all to gather in the now wow
the raw war of nowhere
the fractal fjord of
posting spotting posting

please join us in the jouissance
of the latest Parisian vomitteuses
accomponied by da composor
signeur da Capo
itself

all ants nitting
in the same worldwide
nitting-factory
of ant-i- code

oh but the languishing
oh but the suffering
oh but the ear's
the ana annihil inhalator
of tradition running backwards
mr literator herself:

the golden boygirlswamp of emptiness
angling his it into her it into its it

the IT ladies & gentlemen
the IT!

und
out
comes the
ice
again

so
the ego's a magnum
its chocalate's thin

wide wide
thin
wide
wei

in fact all that remains's a wound
hurting itself the inscription inscribing
itself into
the champ d'action
in fact

concealing con ceeling
the zelig zalige virtual
an area

the de-
ter
ter
terri
torial a f***
no way i can pronounce that
word before the noun of noon

where all the dying
outbalances the ones past
dying

the zero zone of this i own
the cobweb's all by me the spider's
gone i set them free but here you are
be welco welco welcome
to my pleasure

dome toy re ry
...


[untsoweiter]

 

AMORE
ORROR
ERROR
      AMORE    !
ROROR
RORER
REOMA
ARO
MA
ORROR
MOREO
RRORM
OMORE
ERROR
AMORE
MORTE
AMORT
STROMD
ESERTIO
MOERE
AMORE
DESERT
STORMA
LAMORT
AMORA

22:09 Gepost door dv in prrt | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |