28-06-07

Protokoll vom El

pastior


De Stem van den Auteur, daarentegen,
zo leren we bij herhaaldelijke beluistering van Iets nu dat al Iets verder ligt,
in 2003 namelijk,

en wel bij Urs Engeler Editor ISBN 3-905591-70-7 en dus ook in het Duits,
want de naam der Engelen was in die dagen Aldaar vol
staande op Duitstalige bodem
(meine Name ist Gründe)

- URS o URS wo bestu bleven -

maar dan deels vertaald uit het Russisch door den Levenden
maar eilaas toch wat doden Grote Roemeen Oskar Pastior,

men gebruike daartoe het wikipedia-kadertje hiernaast, bv

van wie dichter en DeGids-chroniquer Wiel Kusters ooit bij Querido in de prachtige serie Transfusie een van het vele likkebaren nog naglanzende vertaling ener keuze uit de (proza)gedichten liet verschijnen (ISBN 9021472007)

Kusters (http://www.google.be/search?q=Transfusie+Querido)

De Stem van de Auteur heeft daarentegen aan de inklank In genoeg, een Zelfbestemming opCD, Als het Ware, een jaren tachtig grapje, de obsessie draaiende gedigitaliseerd, en hoeft dus slechts te klinken, daar waar hij klinken zou, mocht u dat toelaten, Ooit.

Heilaas is dat eerder van Storende Aard bij het bereclaamBlokte Kastjeskijken en het Vierwielige Eindstormen op de Autobhanen van uw Menselijke Miserie die zich niet tot enige erotische Ellende verheven weet & kunnen we dus beter Teenkrullen, Kazentellen & Vingerstrekken, opdat dankzij de Herhaalde Oefening, ons het Spreekzuchten tenminste niet zou verzuren.

- Sind wir in braunschweig? Jetzt?

- jetzt sind wir in braunschweig

(p.87)

11:55 Gepost door dv in euh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-06-07

Natrapverklaringen, verkiezingsdrempels en andere heraklitten

10/06/2007 - De Verdaagde Vaderdagbeleving,
of: een zoveelste onbemerkte persoonlijkheidsuittreding
van het hemelnette blogapparaat

dovo
De ontmijningsdienst DOVO aan het werk in de Oude Werkplaatsen van de NMBS te Kessel-lo
Foto © Jan Vossen


Vanmorgen brak mijn vaderdagbeleving annex stembusgangdag aan met een ongemeen hevig losbarsten van onbegrijpelijkheden en schijnbare tegenspraken.
Het leek wel alsof er zich in mijn hoofd een groot kluwen van convulterende woordklusters tot een in slijm verpakte materiëel ende lijfelijk zichtbaar circuitplaatje wou vormen, een vlak ruimteplakje van éénduidigheid dat, eens uit de mond genomen, naast het glas verse sinaassap diende neergelegd.
Later, na het doven der tactiel-responsieve stemcomputersschermen & bij het rustgevende, schier eindeloze zoemen der politieke kwetterdozen en academische commentaarverstrekkers, zou de bizarre uitwerping dan het voorwerp kunnen zijn van een diepgaand onderzoek met mogelijks verstrekkende concluderingen.

Er klonk een luid gestommel in de traphal. Voor het zich aankondigende binnenstormen der Kesselse Kroost effectief plaatsvond, ging ik nog vlug effen met mijn wijsvinger de verborgen holtes van mijn mondgrot af, maar iets tastbaars bevond zich daar niet.

Evenwel, voordat de streepzuchtige toevalligheden van de eigenlijke dag deze rijke voedingsbodem van de gedroomde potentialiteiten kon tot quasi-niets herleiden - zo flitste het mij onvoorstelbaar helder door het hoofd - was het zaak mentaal & indien mogelijk ook schriftelijk, een vlugge snapshot van dit pre-materiële kluwen te nemen, zodat we het later althans in genoegzaam glimmende vorm konden verbloggen, de beperkingen van de achterlijke technologieën indachtig, die ons jammer genoeg nog steeds in dit miserabilitisch naar knorrig-morsende mestkarren & in oude werkplaatsen illegaal gedumpte oorlogsmunitie geurende heden gevangen houden.

"Halt", riep ik dus mijn lieve kinders toe, die mij reeds met hun welgemeende innigheden wouden behalsvliegen en met hun verzamelde banden tekenwerk beslaapkamerdecoreren, "Halt lieve kinders, laat mij eerst even vlug enkele zinssneden noteren". Mijn kinderen, die zich eerdere gelegenheden met nog nazinderende triestheid konden voor de geest halen, dropen zwijgend af, getroost door hun moeder, die met een ontsnapte traan de in het knalrood verpakte echt-gietijzeren kookpot van een Voornaam Merk, weer in de groene verpakking sloot en mede de trap afsleurde*.

monCreuset

De trap zelf, daartoe aangespoord door een alweer op schaamteloze wijze inzicht in Haar Ware Wezen verschaffende Kathedraal-Moeder, noemde het gebeuren "sprekend' voor mijn 'nietsontziende prioriteitsverschaffing' aan de noodwendigheden van het 'futiele pseudo-literaire puntendraaien' aan mijn 'infantiel-escapistisch ontvluchten van de opvoedkundige en familiaal-emotioneel-huishoudkundige verplichtingen". Ik was volgens elke van haar 32 treden 'gedoemd om in de meest miserabele eenzaamheid te sterven', op volstrekt 'juridisch-verantwoorde wijze in de steek gelaten' door éénieder die ik "thans op dergelijke mateloos-aanmatigende wijze heden veronachtzaamde".

Tot zover de trapverklaringen.
Ik wou nog naar de leuning voor dat aldus verdubbeld heden vragen, maar de trap sloot alweer haar duidelijk in de tijd beperkte communicatieve gaven.

Hieronder vindt u de op het diepste dromenland buitgemaakte coderings-artefacten. In overeenstemming met de tijdsgeest noem ik ze maar "Verkiezingsdrempels en Andere Heraklitten" (VAH). Ze geuren nog een beetje naar slaapgebrek, maar tja. Voor het overige durven we enkel hopen dat ons Heidi gewonnen heeft, en zo ja, wát dan wel, want wat dat betreft was haar uitmuntende programma, net zomin als dat van heur scabreuse, niet-noemenswaardige tegenstanders- moge hunne koopmanszielen tot vijf millenia & drie dagen na het Finale Einde milieubetakst in het Volslagen Verdonkerte van het Zwartste Bankroet gedwongen worden te koolstofslikken- helemaal niet zo duidelijk.


VAH's van 10 juni 2007 (nu ook met elfjesachtige uitbreiding):

"Tegen vuur kan alles ingewisseld worden,
met vuur kan men mits gebruik van het juiste
protocol volgende bewegingen
initiëren:

 • de heruitvoerbare tegenstrijdigheden in de ruwe zomerplanning
 • het linguale subjectiveringsverlangen bij laaggeplaatste Kamerkandidaten
 • het aldanniet binnen de perken van het fatsoen blijvende  'merci voor die gratis bussen maar kan je nu aub iets doen aan al die vreemdelingen daarop' der Limburgers
 • de bestaansgerechtigde visvijver, met daarin
  • het laagwaterige oogzalven
  • de fragiel-beschubde eenvoud der goudvis
  • het glinsterbederf door algengroei
 • de olfactorische detectie van schimmen in de Hades
 • het behoorlijk geredigeerde raadsel van informatie (ISBN 9085061776)
 • het mateloos conjugeren van de nieuwe pantoffeldiertjesdecreten
 • de charmante onvolkomenheden in granaatappelpinnen
 • het onbespoten peleton der driewieler-theologen
 • het obscene vleesklompzwaaien der ondode zondaars
 • de afgetekende restgang der populistische tongkussen in de Vlaamse Volksaars door niet nader benoembare wielersportcommentatoren
 • de weder vlotjes binnenlopende bestellingen bilzenkruid & maatkazuifels der bisschoppen
 • de voorzichtigjes gedeclareerde hernieuwde opmars der Seuten op de covers van ontsexte vrouwenblaadjes
 • het Kom we drinken daar een Pint op maatregelenpakket voor het zachtjes streven naar misschien een behoud van de planeet maar let op, onze verantwoordelijkheden nietwaar
 • het ik heb zo iets van ze is toch zo schoon als ze triestig is gevoel
 • het volslagen ontbreken van gedachtenstreepjes in lijsten
 • de zidaneske kopstem van Dedecker
 • het begon met een beetje verkiezingsuitslag ja
 • het natuurlijke moeten gaan van de absolute prioriteit naar de redding van het Belgisch Voetbal ( "trug lere sjotte met inge vervotte" )
 • "hebben we interbrew nu al terug betaald of moeten we nog ne keer zeggen dat we eerst een goei pint gaan drinken"
 • "jaja inbev, ik weet da wel, zeg seffens peinzen De Mensen nog dat ik ni gewoon kan doen lek alleman"

(Eli, Eli untsoweiter! Waarom toch moet ik elke ochtend met dit soort gerampetamp in mijn hoofd wakker worden? Waarom kan het nooit eens het poepsimpele, gezond-stijfselverschaffende ideële beeldplaatje van een bevallig blondje zijn? Wat heb ik in deez tranendal toch ooit mispeuterd om deze straf te verdienen?)

* Let op het subtiel bevingerwijsde vergroeningseffect van het Verdriet van België

15:20 Gepost door dv in euh | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-04-07

dat de rivieren oranje kleurden & de velden

droogte zal

(dertien sonnetten van naderend ongein 1)


de droogte niet zomaar
het dorp de huizen kleur
de aarde kleur huid zo om
wegspurtende krabben put

jongetje helmen zamelt er
die met kleine gaatjes die
& die met de rand grillig om
boven geschoten of af van

een kwal nauwelijks iets al
zo ons al iets zal dan bv dit
droog dat de droogte droog

voor de kleur of de vorm niet
geld niet het zilte haar pruim
zomaar niet zal het roomijspis

23:47 Gepost door dv in euh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-03-07

't is weer ramenkuisentijd

De wereld is de wereld is de wereld.
De fictie maakt de fictie die de fictie is.
Zonder haar kunnen we de zaak wel opdoeken,
het afbollen, alles opfrommelen & wij
met het onze de prullenmand in,
inclusief de prullenmand.
We denken denken wij
in dingen gedane zaken
die geen keer meer hebben

& omdat dat de fictie is
zonder dewelke wij het wel
kunnen schudden is dat ook zo
het zijnde zijnde wat het zijnde is
t.t.z. wat wij daarvan maken maar
dat is weer een ander verhaal.

Bon soit wij hoeven niet te vingerwijzen
een rondomons schokschouderend beduiden
volstaat ruimschoots,-


In de velodrôme bv. & Gustaaf de coureur die daar de winnaar is
& overigens die velodrôme wat anders is de velodrôme
 dan de droom die wij
voor de geile ogen van de koper houden
 die de blaaskens koopt
die wij verkopende op onze bolle
 wangetjes doen ploefpletsen & en aldus
net lang genoeg verkoopbaar houden,

in de velodrôme is de winnaar
de koning van de velodrôme &
dat is al sinds jaren Gustaaf de coureur
die zo rap kan fietsen dat hij geen spuiten
in zijn gat nodig heeft om voor te blijven
op de anderen & Gustaaf

de winnaar is vertrokken in het pak bij de anderen. Maar
in de 23ste ronde snelt Gustaaf de winnaar weg uit het pak
de winnaar neemt voorsprong. er worden ronde na ronde
afgemaald, de winnaar blijft voorop. Plots gaat het snel.
Gust ziet de laatste der anderen voor zich uit rijden.
Onze Staaf versnelt nog zijnen winnende tred. Het gebeuren
klettert, de drôme ontploft, het het is een het:
de winnaar dubbelt het pak.

 De buit is binnen.
De een na de ander der anderen
wordt door de winnaar gedubbeld. Het volk
dat zichzelf in dikke rijen staat te tellen jubelt
dat de held van het volk de held is van het volk.

Maar
is de ronde korter geworden nu? nee de ronde
is niet korter geworden 
is er iets veranderd aan de route der
anderen nee de anderen rijden nog steeds dezelfde
piste langs dus wat dan als er geen winnaar is want
untsoweiter evenwel


er klopt iets niet
de analogie gaat mank
we missen een stukske

er verglijdt iets, er glijdt iets van de dingen af
we merken het verzinken in de chinees-witte glans op
van de tijdsbeschene dingen, de afkalvende
duidbaarheid

013 bianco di china van de
Colori acquerello
extrafini di Venezia
Maimeri 8 018721 052422


Ziet toch dit daveren des ochtends
in de eerste Lentezon!
o Lentezon die bloesem draagt
tot in wit van haar ogen, ziet ook zij
zichzelve daveren aldus? Spiegelt zij
haar lijfeigen
haar strakke plooien trillend
roze in ´t chinees wit?
Heeft zij weet van hoe zij
in de wereld bij de wereld
wereld is? van hoe wij naast de wereld
wereldje kleuren, plakken & altoos de rand
van het papier & het wereldse te groot
in de nare scheuren zwart betreuren?

Komkom kinders stopt efkens met klikken, pakt
u een beetje houtlijm & rol dat tussen
uwe vingers tot een bolleke.

Georg hier tingeltangelt ons
ondertussen
op een Kenneth Gilbert
van 1977
door den Hubert Bédard van
tokkelding voorzien wel
efkens een adagio
.

 

 

09:57 Gepost door dv in euh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-11-06

het pleidooi is pleite

het wordt erger

het woord Brandt. de hogere. afgeworpen. Het getrapte Wezen.
daar zij eeniedere in ontbering. het anything goes , & o de kip
als appelmoes, & ah het sexliefje is en het heet lepeltje-tepeltje,
de suiker in zoete zwarte wording, onaangeroerd. we moeten nog.

petrochemisch.

van Bruegel in de beginsequens van Joseph Losey´s The
assasination of Trotski
het weten en het niks te zeggen kijk
het hebben & de tragische vingers van breiwol de warmstokers
het dualisme in de pap zit het velletje maar hoeveel lossen

de kokers als

in de snelkoker het velletje in de pap bij de rode kool zitten
blijft? By means of a form which is closer to Spirit - and ?
het is te simpel voor Nederlands is het er geen tijd meer
and it´s getting worse as we sla erde uploaden die rotzooi

Spinoza bv

wil er iemand die lippentrekkerij voorlopig verbieden aub
jaja ook jouw jonge turks is belangrijk jurk uit billenkoek
de wikkeltjes uitrafelen kijk zo haal je kerstmis uit het hol
van de met kalfsgehakt gefinetunede kalkoen terwijl

de laatste show

fragmentarisch de vaatwas te vullen staat & drink mij o nacht
drink mij want enkel gij kent mij zoals een gij dat hijgend doet

22:48 Gepost door dv in euh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-10-06

en 's zaterdags een weekend-film

glastelraam

20:54 Gepost door dv in euh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-06

Maak het hier en maak het anywier

12:42 Gepost door dv in euh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |