12-04-07

dedju

 

 

 
Maar goed, 84 is niet slecht, & overigens
Waar zaten we? Laat ons effen tijdkruisen.

1.

Terwijl het gehele verzamelte als een Marieke platgaat
voor de ingebeelde onbevlekte ontvangenis
(heel Rome loopt aan de tentpoorten te geil,
de eerstvolgende die voor zijn - we schrijven 2007
dus dat maakt (15/2)/2 plus 7 sec = 3min 52 sec
onsterfelijkheid aldaar aan de poortfrutsels hangt
te kwijldrukken, heeft in de groeven van zijn voorvellen
de merknamen der neo-satanische sponsors gekrast)

verzuchten de Scriptori Nati Post-Brouillardi:
"vooruitgang is in dit mollenwerk het
Lichtend Pad naar
 • het verblindend witte der koplampen (net voor
  de rijwielen ons pletten op het zomers
  smeltglanzende midden-macadamse
 • het reine roestvlak der oplichtende spade (net voor
  haar blauwglans ons de mollenkopjes tuinmatig
  egaliseert


De SNPB's staan stijf van het gelijk, maar we moeten niet
rond de bloedpotten draaien:
 • een vogel is geen kat
 • een mug is een mug
 • de is is de is (zoals de is ist) (my emphasis)


2.

Dat laatste ( De is is de is (zoals de is ist)) is een
uitspraak typerend voor de Orde van het Adequate.
We dienen immers ten allen tijde te Starten in het
Buitenissige
. Huh? (hoe)

Wel, neem daartoe uw telraam bij het Menu Start, kies
Alle Programma's en Daarin de snelschieter naar
Buiteniss.exe, dat zich bij een standaard installatie
evenredig heeft verspreid onder de overige infecties.
Normaal zou er zich een tafereel alsvolgt moeten ontplooien
(contacteer uw netwerkbeheerder als dat niet het geval is):

Het is mooi weer buiten. Geheid vertoont een enkel
uwer onderdelen een zekere appetitus naar het
Passim (een aards blondje met blinkende Engelstreekjes
tussen heure schouderblaadjes) maar we dienen ons
van deze verwarde percepties verre te houden
en in de de volle kracht van onze wil (vis
plena voluntatis
) te laserturen op zoek naar
de sleutelpunten QUATEM en QUATENUS pal
in het Licht des Heeren.

Daar we de roos van het Caute bij ontstentenis van het
brandstapelsmeulen wel achterwege moge laten
(enfin dat durven we toch nog hopen meneer
De Winter) stellen we vervolgens in het volle daglicht

sans blague de hypothese van het isomorfisme in
het parallelle.
Kathedraal-kenners weten dat dit
in het licht van de axioma's der Algehele Recursiviteit en
andere Sporten op de Ladder perfect houdbaar is.
Deze hypothese klinkt overigens a priori correcter
en plain Néerlandais:
draai maar eens met trillende
stembanden uw lippen rond de frase ' Stelling der
Gelijkvormigheid in het Gelijklopende' en u zal meteen
merken wat ik bedoel.

[hier een voetnoot, gebruikmakend van de
Tralfamadorische tijdsjump: http://vilt.skynetblogs.be/post/4398550/warm-voor-de-tijd-van-het-jaar]

Daar echter, waar dat zich bij onze goeien Dict
uit in een raadselachtig kluwen, het fugatisch-scholastiek
vermurwen van de pluriformiteit in een dogmatisch-mathematisch
model dat ontologisch monisme koppelt aan conceptueel dualisme,
is het ons toegestaan in alle openheid een poging te ondernemen
om het impliciete als het ware voluit te allegoriseren.
We kunnen daarbij volop gebruik maken van het
Spinozistengekribbel want:


 • de genoemde extrapolatie van de verborgen vooronderstelling
  (de denk-ding identiteit) levert nog een resem rechtsgeldigheden
  op die een cherem uit het Kathedraalse Laddergenootschap
  op zijn minst als beschamend zou returnen
 • Spinoza's TIJDSKLEM ( de is is de is untsoweiter) verfoeit het
  sentimentenrot ( cfr. The Suture of Sentiment - Sondheim 2009)
  en kiest resoluut voor het Aqua Clara, een erg actuele zender van
  de Noodzaak van de Wetenschappelijke Ernst
  aka Den Getemden Oscar)
 • Zoals onze Gilles al uitvoerig van Parijs kwam te bewijzen*, daarbij
  geboekruggensteund door de Hollywood kliek der Lacanisten
  van Zizek, is het schizospiegelen van het excessief Reële in de
  restgangen der eerdere Dwalingen een beproefde methode tot het
  verkrijgen van extra-humane voordelen, die ons op hun beurt
  kunnen initiëren in het debuggen van eerder verkregen
  First Runs van de configuraties
  • Les Pockets of Résistance
  • Diese Sache der Conati
  • (Einen) weerBarstig(es) Heden


Besluitend: hoewel we weer verder afwijken, is het aardig drijven
op de wateren der naakt mathematisch-methodisten. Vergeten we echter
niet dat den fransoos Badiou u allen probeert blaaskens wijs te
maken, en dat Iemand daar 's Dringend Iets aan zou moeten Doen.

* dit heeft de schijn een verfoeilijk gallicisme te zijn, men zich dient dit echter ruimtelijk-bemeten en dus letterrijk voor te stellen

 

10:17 Gepost door dv in prrt prrt, | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-11-06

Blogcultuur (maoistenversie)

blogzedung

12:44 Gepost door dv in prrt prrt, | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-10-06

Debord Link

http://www.geuzen.org/?cat=2

13:24 Gepost door dv in prrt prrt, | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |